Małe jest piękne!

Artykuł w Gazecie Bychawskiej.:
Od 1 września 2012 roku Szkoła
Podstawowa w Zaraszowie
funkcjonuje jako szkoła
niepubliczna prowadzona
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic.
Przy szkole jest prowadzony
również niepubliczny oddział
przedszkolny
Organizacja szkoły nie uległa zmianom
w kwestii edukacyjnej, zmienił się tylko organ prowadzący oraz źródło finansowania
placówki, którym będzie wyłącznie subwencja ministerialna. Nauka w szkole, jak
i w przedszkolu będzie nadal bezpłatna,
a zajęcia prowadzone będą przez dotychczasową kadrę pedagogiczną, która gwarantuje wysoki poziom nauczania i wychowania.
Mała liczebność uczniów w szkole stwarza
przyjazną, rodzinną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa i indywidualne traktowanie każdego dziecka, czego może nie zapewniać duża placówka.
Stowarzyszenie w celu uatrakcyjnienia
oferty edukacyjnej szkoły ubiega się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
z projektów, np. od września będzie realizowany projekt z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, w ramach którego zostanie przeprowadzony cykl dodatkowych
zajęć tematycznych, a poza tym uczniowie otrzymają dofinansowanie do wycieczki szkolnej w Góry Świętokrzyskie. Ponadto
nasza szkoła ubiega się o otrzymanie dotacji
z projektu unijnego dla przedszkola.
Nasza szkoła jest placówką, dla której każde dziecko jest ważne. Oferujemy
dzieciom:
• oddział przedszkolny czynny codziennie od 8.00 do 13.00, zajęcia dodatkowe i świetlicowe do godz. 14.30,
• w przedszkolu zapewniamy zajęcia
z języka angielskiego, rytmiki, opiekę logopedy; dla uczniów z niepełnosprawnością specjalistyczne zajęcia
prowadzone przez wykwalifikowanego
terapeutę,
• bezpieczeństwo i dobrą zabawę w małych grupach,
• piękny, nowy plac zabaw, duże boisko,
ekologiczne otoczenie,
• wszechstronny rozwój wspierany z pasją, humorem i oddaniem przez wykwalifikowaną kadrę,
• bezpłatną naukę (utrzymujemy się tylko z subwencji oświatowej),
• stołówkę szkolną (catering); świetlicę,
• salę komputerową z dostępem do
Internetu,
• udział w dodatkowych zajęciach, których potrzebują dzieci (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze),
• udział w realizacji super ciekawych zajęć realizowanych z projektów finansowanych przez Unię Europejską,
• gwarantujemy darmowe podręczniki
dla każdego nowego ucznia szkoły!
Zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia naszej placówki. Państwa dzieci
z pewnością będą się czuły lepiej i bezpieczniej, chodząc do szkoły i przedszkola w pobliżu rodzinnego domu, bo przecież to szkoła jest sercem wsi!
Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
Tel. 815660098
e-mail: sp.zaraszow@interia.pl
To szkoła jest sercem wsi!
i:
Podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi Zaraszów i Okolic
Składamy szczere i serdeczne podziękowania grupie Radnych Rady Miejskiej
w Bychawie – p. S. Gąbce, p. B. Tylusowi,
p. A. Pietrzakowi, p. P. Gąbce i p. M.
Jackowskiemu, którzy wspierali działania
społeczeństwa wsi Zaraszów i okolic oraz
nauczycieli szkoły w zmaganiach o pozostawienie placówki publicznej, samorządowej
i zachowanie godnego statusu pedagogów
tam pracujących.
Doceniamy Panów odwagę i wytrwałość.
Dziękujemy, że nic nie przesłoniło Wam
uczciwości i właściwego rozumienia wyróżnienia, którym społeczeństwo Was obdarzyło. Mamy nadzieję, że szacunek, uznanie i podziw, który wzbudziliście swoją postawą nie tylko wśród zainteresowanych
społeczności, ale również w dużej części społeczeństwa tej gminy, może stanowić formę podziękowania i wdzięczności.
Jednocześnie jesteśmy pewni, że w najbliższej przyszłości przełoży się to na wymierne efekty. Przykro nam, że pozostali radni
nie wykazali zrozumienia dla naszej sprawy, a radni, którzy są nauczycielami zupełnie zapomnieli o zawodowej solidarności.
Serdecznie podziękowania kierujemy
również do Kuratora Oświaty p. Krzysztofa
Babisza, Wicekurator Oświaty pani Anny
Szczepińskiej oraz st. wizytatora p. Alicji
Tynowskiej. Państwa wsparcie miało dla
nas ogromne znaczenie zarówno w sensie
konkretnej, efektywnej obrony godnego życia nauczycieli, jak również podtrzymywania naszej wiary w praworządność i sensowność walki o pojedynczego człowieka.
W drodze od likwidacji do założenia nowej
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie spotkaliśmy i poznaliśmy mnóstwo Osób, które chętnie pomagały, radziły, wspierały i o dziwo
robiły to bezpłatnie, z czystej życzliwości
serca, ze zrozumienia sprawy; losu wiejskiego dziecka i nauczyciela uczącego w szkole
wiejskiej. I mimo, że sytuacja w której się
znaleźliśmy nie jest godna pozazdroszczenia, to zyskaliśmy coś, czego nie da się przełożyć na żadne pieniądze. Poznaliśmy ludzi
bardzo otwartych na problemy społeczne.
Cieszy nas, że są ludzie, którzy myślą również o tych słabszych, mimo pełnionych zaszczytnych funkcji czy wykonywanych zawodów cieszących się powszechnym szacunkiem w społeczeństwie.
Wypada gwoli prawdy wspomnieć, że również w Urzędzie Miejskim w Bychawie spotykamy się ze wsparciem, zrozumieniem ze
strony wielu pracowników. Mamy w pamięci
słowa Pana Burmistrza, zapewniające naszą społeczność o trudnej sytuacji Gminy,
ale jednocześnie zapewniające nas o chęci współpracy, wsparcia, pomocy. Wszakże
najlepszą inwestycją jest przecież inwestycja w człowieka! Liczymy, że obietnice Pana
Burmistrza, jak również Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Bychawie dotyczące
wspierania działań Stowarzyszenia, które
„jest potrzebne Gminie” będą miały przełożenie na konkretne działania i wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne.
Niezaprzeczalnym atutem jest fakt, że nasza
niewielka wiejska szkoła w Zaraszowie miała wielokrotnie najwyższe wyniki na sprawdzianie klas VI w gminie Bychawa, znacznie
przewyższające średnie wyniki w powiecie
i województwie. Sytuacja nasza będzie bardzo trudna. Musimy utrzymać szkołę wyłącznie z subwencji ministerialnej. Skoro
każda z pozostałych szkół jest dofinansowana z budżetu Gminy liczymy na równe traktowanie wszystkich. Czego oczywiście całej społeczności Zaraszowa życzymy.
Udało nam się ocalić szkołę, jej dorobek,
wspomnienia i wysiłek włożony w jej obecny
kształt wszystkich, którzy kiedykolwiek byli
zaangażowani w jej rozwój.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *