Lechosław Zbigniew Maziarz

Lechosław Zbigniew Maziarz

Mam 68 lat. Mieszkam w Bychawce Trzeciej. Jestem technikiem mechanikiem. Zawsze chciałem, by Polska była krajem sprawiedliwym dla słabszych. Dlatego aktywnie uczestniczę w życiu politycznym. Zakładałem Samoobronę na terenie Bychawy. Obecnie jestem członkiem Prawa
i Sprawiedliwości. Będę czynił starania, by w gminie funkcjonował wolnościowy plan zagospodarowania. Wesprę starania o fundusze wojewódzkie na remonty dróg, budowę chodników
i oświetlenia ich. Usprawnię dowóz dzieci do szkół
i zadbam o budowę wiat przystankowych.

Autor: Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat