KUSAKI – czyli tradycyjne ostatki 23 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 w Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie – Kolonii W programie:

Zapraszamy do wzięcia udziału w pokazie mody tradycyjnych strojów z XIXw. Dla uczestników przewidziane upominki.
Pomocą w doborze garderoby niech będzie opis naocznego świadka obrazu lubelskiej wsi z XIX w. – etnografa Oskara Kolberga (Oskar Kolberg „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia…” tom XVI Lubelskie 1883 r.)
http://www.spzaraszow.szkolnastrona.pl/…/Oskar%20Kolber%20-…
Zgłoszenia osób zainteresowanych pokazem mody prosimy kierować na adres: kapelacyja@wp.pl lub telefonicznie 815660098 do 19 lutego 2020 r.

Chcemy aby imprezie towarzyszyła wystawa fotografii ukazujących nasze okoliczne wioski z minionych lat. Serdecznie prosimy o przesyłanie zeskanowanych zdjęć na adres: kapelacyja@wp.pl lub dostarczenie do szkoły w celu zeskanowania.


Serdecznie zapraszamy Organizator: EUROPEJSKA FUNDACJA FOLKLORU, MUZYKI I KULTURY LUDOWEJ „CYJA”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod nazw ą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LST KwL” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina w okół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych mających na celu promocję walorów historycznych, kulturowych oraz promocję produktów regionalnych i tradycyjnych współfinansow ana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.