Dziś 23 lutego 2020 r. skończyły się kusaki i zaczęły się tradycyjne ostatki. A działo się to wszystko w Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie – Kolonii.

kusaki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod nazw ą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LST KwL” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina w okół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych mających na celu promocję walorów historycznych, kulturowych oraz promocję produktów regionalnych i tradycyjnych współfinansow ana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podziękowania za zaproszenie oraz gratulacje dla organizatorów. Wspaniały klimat dobre pomysły. Tak trzymać!

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.