Kościół prześladowany

„8 listopada VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Co 5 minut jeden chrześcijanin ginie za wiarę.
Statystyka jest szokująca, ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowana. Film i

„Chrześcijanie różnych wyznań są tą grupą religijną, którzy z racji swojej wiary najczęściej doświadczają różnych form dyskryminacji i prześladowań, i to w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym i instytucjonalnym.”

Prześladowania chrześcijan – zjawisko występujące na przestrzeni wieków

w wielu krajach, polegające na mniej lub bardziej otwartej walce z chrześcijaństwem i jego wyznawcami. Prześladowcy posługiwali się różnymi metodami: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często uciekali się do fizycznej eksterminacji, co ma miejsce także obecnie w wielu krajach Trzeciego Świata.

Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani zarówno przez Żydów, z których religii się wywodziło chrześcijaństwo jak też przez Imperium rzymskie, na terenie którego nowa religia się rozwijała. Prześladowania te trwały do IV wieku, kiedy to religia została zalegalizowana przez cesarza Konstantyna Wielkiego.

W późniejszym okresie celem prześladowań byli chrześcijańscy misjonarze oraz nowonawróceni, którzy stawali się męczennikami za wiarę. Z czasem wewnątrz chrześcijan pojawiły się konflikty, oskarżenia o herezję i wzajemne prześladowania, w szczególności w okresie reformacji.

W czasach współczesnych chrześcijanie są prześladowani przez radykalne ruchy islamistyczne oraz hinduistyczne, a także przez systemy radykalnie ateistyczne panujące obecnie np. w Korei Północnej czy przed laty w ZSRR. Jak szacuje fundacja Open Doors, obecnie ok. 100 mln. chrześcijan jest ofiarami prześladowań, głównie w państwach islamskich, Korei Północnej oraz wskutek hinduskiego ekstremizmu i islamskiego terroryzmu, zaś tendencja jest wzrostowa. Według raportu papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie co roku na świecie ginie ponad 170 tys. chrześcijan. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie szacuje, że 3/4 ofiar prześladowań religijnych stanowią chrześcijanie.

Według dr Tomasza Korczyńskiego do 2010 r. śmiercią męczeńską zginęło 70 mln chrześcijan, z tego w XX wieku 45 mln.
Statystyka jest szokująca, ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowana

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prześladowania_chrześcijan z Wikipedii

Więcej też tutaj

Komentarz;

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *