Kolektory i biomasa

Kolektory słoneczne i kotły opalane biomasą

zagoszczą w naszej gminie zapewne jeszcze w tym roku poprawiając nasze eko. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017) donosi:Kolektory i biomasa

Już niebawem w wielu domach pojawią się urządzenia, które pomogą nam dbać o środowisko naturalne. Zostanie zamontowanych ponad 1000 urządzeń — 846 instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych i 242 kotły opalane biomasą. W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 — z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”. Znalazł się na niej Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wy trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z maksymalnym wynikiem 100 punktów. 29 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę urządzeń.
Całkowita wartość projektu to 11 410 203.56 zł, z czego 8 895 404,75 zł zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017) do pobrania.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.