Kolektory słoneczne i kotły opalane biomasą

zagoszczą w naszej gminie zapewne jeszcze w tym roku poprawiając nasze eko. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017) donosi:Kolektory i biomasa

Już niebawem w wielu domach pojawią się urządzenia, które pomogą nam dbać o środowisko naturalne. Zostanie zamontowanych ponad 1000 urządzeń — 846 instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych i 242 kotły opalane biomasą. W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 — z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”. Znalazł się na niej Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wy trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z maksymalnym wynikiem 100 punktów. 29 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę urządzeń.
Całkowita wartość projektu to 11 410 203.56 zł, z czego 8 895 404,75 zł zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017) do pobrania.

Kategorie: LokalneNewsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *