ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU DO PORADNI POŁOŻNICZO-GNEKOLOGICZNEJ

Piotr Derkaczew Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie przy współpracy z Burmistrzem Gminy Bychawa zakupił do Poradni Położniczo-Ginekologicznej w Przychodni Rejonowej w Bychawie Kardiotokograf (KTG) oraz Detektor tętna płodu. Nowoczesny sprzęt umożliwi wykonywanie specjalistycznych badań pacjentkom oraz zapewni realizację świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie.

Od dnia 14 kwietnia 2022 r. możliwość odwiedzin

W związku z obserwowanym znacznym ograniczeniem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, działając w oparciu o aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie ustala od dnia 14 kwietnia 2022 r. możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym. Odwiedziny pacjentów będą odbywały się z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • w godzinach 11.00-13.00 oraz 15.00 – 17.00, tak aby nie kolidowały z postępowaniem terapeutyczno-diagnostycznym,
  • czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut,
  • osoba odwiedzająca jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach oraz wypełnienia ankiety epidemiologicznej i poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu do Szpitala,
  • w Oddziale Chorób Wewnętrznych będą odbywać się za zgodą lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku jego nieobecności – lekarza dyżurnego, natomiast odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym według harmonogramu ustalonego z kierownikiem ZOL, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Jednocześnie dopuszcza się w Oddziale / ZOL odwiedziny osób bliskich u 2 pacjentów na jednym piętrze, dodatkowo pacjenta w przeciągu jednego dnia odwiedza 1 osoba, a na sali w tym samym czasie może być odwiedzany tylko jeden pacjent,
  • jeżeli jest to możliwe, ze względu na stan zdrowia pacjenta i możliwości organizacyjne oddziału / ZOL, odwiedziny powinny odbywać się poza salą chorych,
  • w pomieszczeniu/miejscu, gdzie nie przebywają inni pacjenci, osoba odwiedzająca jest zobowiązana założyć maseczkę medyczną zakrywającą usta i nos. Jeżeli odwiedziny mają miejsce w sali, w której przebywają inni pacjenci, osoba odwiedzająca zakłada także rękawiczki jednorazowe.  Osoba odwiedzająca ma obowiązek wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony indywidualnej,
  • osoba odwiedzająca ma obowiązek kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w Szpitalu / ZOL, niezakłócania spokoju innych pacjentów oraz pracy personelu,
  • dla pacjenta osoba bliska może przynieść tylko rzeczy osobiste, środki czystościowe, ewentualnie jedzenie, ale zawsze po wcześniejszym ustaleniu tego z personelem sprawującym opiekę nad pacjentem,
  • wychodząc z oddziału / ZOL osoba odwiedzająca wyrzuca Środki Ochrony Indywidualnej do kosza na odpady medyczne niezakaźne,
  • personel Szpitala / ZOL ma prawo odmówić odwiedzin lub nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom, u których widoczne są objawy infekcyjne.

W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Dyrektora SP ZOZ w Bychawie, powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie Szpitala.

Kategorie: Newsy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *