Kazimierz Walczak

Kazimierz Walczak

Mam 63 lata Mieszkam w Woli Gałęzowskiej. Jestem społecznie aktywnym emerytem i taką działalność cenię wśród mieszkańców gminy Bychawa. Dlatego zadbam o rozwój Centrum Kultury Wiejskiej i będę wspierał aktywność patriotyczną, sportową i kulturalną wśród mieszkańców. Zajmę się programem remontu i budowy dróg oraz chodników w gminie Bychawa. Będę zabiegał o lepsze warunki dla produkcji rolno – spożywczej oraz dążył do przywrócenie funduszu sołeckiego.