Każdy rolnik

Każdy rolnik biorący pieniądze za kombajnowanie lub inne usługi rolnicze ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy
INFORMACJA Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dotycząca obowiązku rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej.Każdy rolnik świadczący w celach zarobkowych usługi kombajnowania lub inne usługi rolnicze na rzecz innych osób ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy i uiszczać z tego tytułu należne zobowiązania podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy także wykonywania usług sezonowych.Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.Wszelkie informacje o zasadach opodatkowania można uzyskać pod telefonami o numerach: 81 4522414, 81 4522426, 81 4522472 (Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie).
Źródło: Bychawa.pl 

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.