Justyna Grabska

Mam 29 lat. Jestem mieszkanką Bychawki Drugiej. Pracuję w Lublinie jako zarządca nieruchomości.
Szczególnie będę dążyła do wykonania dróg oraz ich oświetlenia w Bychawce Drugiej i Wincentówku. Usprawnię dowóz dzieci do szkół. Zadbam o lepsze skomunikowanie Bychawy z Lublinem. Będę popierać przyznawanie ulg przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy. Zaangażuję się realizację w Bychawie programu Mieszkanie Plus oraz programu termoizolacji budynków mieszkalnych.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat