Jurij Jelcow

Mam 49 lat. Mieszkam w Zaraszowie. Prowadzę działalność gospodarczą jako instalator. Podstawowe potrzeby wsi to drogi, chodniki, sala gimnastyczna przy szkole, aktywna pomoc gminy dla OSP i mieszkańców, oraz Centrum Kultury Wiejskiej. Moim zadaniem jako radnego będzie zapewnić wysoką jakość tych elementów życia wsi. Temu służyć będzie fundusz sołecki, który chcę przywrócić, fundusze rządowe oraz unijne.
Poprawa jakości transportu publicznego oraz na potrzeby uczniów, budowa przystanków to niezbędne warunki uczestnictwa w życiu wspólnoty gminy Bychawa. Zadbam o ich spełnienie.