Jerzy Rybaczek

Jerzy Rybaczek

Mam 66 lat. Mieszkam w Leśniczówce. Jestem emerytowanym rolnikiem 
i chcę swój wolny czas poświęcić na pracę dla mojego środowiska, szczególnie dla seniorów. 
Będę działał na rzecz bezpiecznego dowozu dzieci do szkół i lepszej jakości dróg gminnych. Szczególnie zależy mi na drodze w Leśniczówce, zbudowaniu chodników na Podzamczu i instalacji oświetlenia. Będę wspierał przywrócenie funduszu sołeckiego w celu wspierania inicjatyw wiejskich. Wprowadzę elementy programu senioralnego do realizacji w gminie.