Jan Sokół

Jan Sokół

Mam 62 lata. Mieszkam w Gałęzowie. Przez wiele lat pracy zawodowej zdobyłem duże doświadczenie i wiedzę z zakresu gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i zarządzania jednostkami samorządowymi. Jestem zaangażowany w społeczną działalność polskiej prawicy. Będę aktywnie uczestniczył w realizacji na terenie gminy programów Mieszkanie Plus, drogowego i antysmogowego. Włączę się w tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju produkcji rolno- spożywczej w gospodarstwach rolnych i w podnoszenie wśród rolników kwalifikacji zawodowych.

Autor: Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat