Zajrzą do kubła i nałożą karę.

Od momentu stwierdzenia niepoprawnej segregacji odpadów – 56 zł. miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów) Kary za niesegregowanie śmieci od stycznia 2020 roku.

  • Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.12.2019 r.
    14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny

P. S. Od dnia 1 października 2019 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na wyodrębniony rachunek bankowy nr: 09 8685 0001 0017 3892 2000 0480.

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.