Jak, gdzie, kiedy zawiadomić…

Policja troszczy się o nas i wydała poradnik jak, gdzie i kiedy można/należy/trzeba zawiadomić o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ale uwaga! Za złośliwe, nieuzasadnione czy bezpodstawne składanie zawiadomień należy spodziewać się wzajemności.

Dla wytrwałych (czytelników oczywiście) pełna wersja poradnika:

Link do poradnika w pdf

Poradnik zawiera:

1. Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

2. Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie?

3. Jakie są formy zawiadomienia o przestępstwie?

4. Gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

5. Kiedy jest potrzebny wniosek o ściganie? 6. Zgłoszenie anonimowe

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie?

8. Jakie obowiązki wiążą się ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie?

9. Odpowiedzialność karna za nieprawdziwe zawiadomienie

10. Porady praktyczne

11. Złożyłeś zawiadomienie o przestępstwie. Czego spodziewać się później?

12. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (wzór pisma)

13. „Wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”

Np. Kilka praktycznych wskazówek, jak najlepiej postąpić w określonych
sytuacjach. Jeżeli zastosujesz się do tych rad, pomożesz organom ścigania oraz sobie, umożliwiając Policji szybką i skuteczną reakcję.
Jeżeli ukradziono Ci samochód, nie zastanawiaj się, która jednostka Policji będzie właściwa ze względu na miejsce zdarzenia, by tam złożyć protokolarne zawiadomienie o przestępstwie. Natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji w dowolny możliwy sposób: zadzwoń, zgłoś
to napotkanemu patrolowi, zatrzymaj przejeżdżający radiowóz itp.
Jeżeli w wyniku czynu zabronionego utraciłeś jakieś przedmioty, np. sprzęt RTV, rower, telefon komórkowy, idąc do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie, zabierz ze sobą dokumenty, na podstawie których można ustalić cechy identyfikacyjne (numery fabryczne) tych przedmiotów. Umożliwi to niezwłoczne zarejestrowanie ich w policyjnej bazie
rzeczy utraconych, co znacznie zwiększa szanse na odzyskanie. Dane te możesz również przekazać w późniejszym terminie, jeśli nie dysponujesz nimi od razu.
Jeśli straciłeś przedmioty nieposiadające oznaczeń numerycznych (np. obrazy), ale masz ich zdjęcia – zabierz je ze sobą, zostaną włączone do akt sprawy.
Składając zawiadomienie o przestępstwie, podaj wszystkie informacje, które mogą być pomocne organom ścigania w wykryciu sprawcy, w tym dane ewentualnych świadków. Jeżeli nie znasz ich tożsamości, możesz powiedzieć, że świadkiem był np. mężczyzna z pobliskiego kiosku, który podjął próbę samodzielnego zatrzymania sprawcy. Na podstawie tak przekazanych informacji, Policja ustali personalia świadka i przyjmie od niego zeznania w Twojej sprawie. Przekaż także wszelkie inne informacje, które mogą być przydatne, np. na temat rozmieszczenia kamer, ochrony budynku itp.
Jeżeli w wyniku przestępstwa odniosłeś obrażenia i udzielano Ci pomocy medycznej, zabierz ze sobą wszystkie związane z tym dokumenty. Dostarczą one Policji ważnych informacji na temat charakteru Twoich obrażeń, zakresu i rodzaju udzielonej Ci pomocy, lekarza, który udzielał tej pomocy. Dokumenty będą też mieć znaczenie dla wstępnej kwalifikacji czynu (określenia,
jakiego przestępstwa padłeś ofiarą).
Jeżeli masz taką możliwość, postaraj się do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie dowody i ślady, które pozostawił sprawca. Czasem zabezpieczenie śladów może polegać na bardzo prostej czynności, np. gdy przy altanie, do której dokonano włamania, znajdziesz zgubione przez sprawcę rękawiczki, wystarczy przykryć je czymś, by nie padał na nie deszcz lub śnieg. Nigdy niczego nie sprzątaj i nie zmieniaj położenia żadnych przedmiotów!
Zaufaj policjantom, którzy wykonują czynności w związku z Twoim zgłoszeniem. Jeżeli masz wątpliwości, dlaczego coś robią lub przeciwnie – dlaczego czegoś nie robią, po prostu zapytaj.
W szczególności nie bój się pytać o swoje prawa i obowiązki. Dowiedz się też, jak ewentualnie sam, możesz pomóc.
Oprócz pospolitej przestępczości kryminalnej, istnieje dużo innych czynów prawnie zabronionych, w których pokrzywdzonym może stać się każdy.
Rozwój technologii informatycznych sprzyja dokonywaniu przestępstw z wykorzystaniem Internetu. Dotyczy to zarówno sfery kryminalnej (oszustwa komputerowe), jak też wykorzystania nowoczesnych technologii do ataków na systemy informatyczne czy kradzieży danych.
W związku z rozwojem technologii teleinformatycznych, z dostępnością usług w zakresie bankowości elektronicznej, nowymi możliwościami przeprowadzania transakcji finansowych i handlowych w Sieci, istnieje zagrożenie przestępstwami komputerowymi. Wynikają one z przeświadczenia o anonimowości sprawcy i łatwości podszywania się pod inną osobę lub firmę. Każde tego typu działanie pozostawia jednak wirtualne ślady, pozwalające na identyfikację sprawcy oraz ustalenie mechanizmów przestępczego działania.
W przypadku przestępczości z wykorzystaniem Internetu, szybkość powiadomienia Policji jest szczególnie istotna. Charakter śladów „cyberprzestępstw”, dynamika ich zmian oraz łatwość
i szybkość zacierania, wymuszają natychmiastową reakcję po stwierdzeniu przestępstwa.
W trakcie surfowania po Internecie, czy to w domu, czy w kafejce internetowej, możesz natknąć się na różne treści pornograficzne. Musisz wiedzieć, że już samo publiczne prezentowa…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *