Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia z wyrazami wdzięczności i najwyższego szacunku.
ReZar

A chwalebna praktyka z przeszłości powinna być inspiracją dla wszystkich. Oto ocalony z pogorzeliska dokument:

Odpis
Inspektor Szkolny w Lublinie Nr. 411 Lublin dn. 24 stycz. 1934r.
Kierownictwu Szkół w siedzibie poczty.
W związku z przypadającymi w dniu 1 lutego Imieninami Pana Prezydenta Rzeczpospolitej (1) polecam zorganizowanie w dniu tym na terenie szkoły uroczystych obchodów o charakterze wychowawczo – państwowym celem należytego uczczenia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej jako wyraziciela Majestatu Rzeczypospolitej i Jego obywatelskich zasług. Obchody powyższe powinny być poprzedzone nabożeństwami (…) tam gdzie jest świątynia na miejscu. Kierownictwo niech dołoży starań, by obchody szkolne z okazji Imienin Pana Prezydenta były wyrazem prawdziwie gorących uczuć młodzieży szkolnej i patriotycznego nastroju, a nie szablonową uroczystością szkolną. (…)kwit
Inspektor Szkolny /-/ Kaczorowski

pieczęć:
KIEROWNIK
7 KLASOWEJ SZKOŁY
w Bychawie
31 Stycz. 1934r.

 

(1)Ignacy Mościcki (prezydent RP od 4 czerwca 1926 roku do 30 września 1939 roku)

Urząd Prezydenta RP pełnił przez dwie kadencje. 4 czerwca 1926 roku na Zamku Królewskim został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obecności rządu, korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli prasy i rodziny. 9 maja 1933 roku, również na Zamku Królewskim, który uczynił swą siedzibą, został zaprzysiężony na drugą kadencję prezydencką. 1 września 1939 roku, zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej wyznaczył Edwarda Śmigłego-Rydza na swego następcę na wypadek „opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”.
17 września, w dniu agresji Związku Radzieckiego na Polskę, udał się do Rumunii, gdzie wraz z Śmigłym-Rydzem został internowany. 24 września 1939 roku następcą mianował dotychczasowego ambasadora RP w Rzymie gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, a 30 września, po złożeniu rezygnacji z urzędu, Władysława Raczkiewicza. W grudniu 1939 r. wraz z rodziną przeniósł się do Szwajcarii, gdzie 2 października 1946 roku zmarł w Versoix pod Genewą.
https://www.prezydent.pl/prezydent/historia-prezydentury/ii-rzeczpospolita/

Biografia Prezydenta Andrzeja Dudy

Urodziłem się 16 maja 1972 roku w Krakowie.
W 1984 roku wstąpiłem do 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej „Piorun” im. Legionistów 1914 r. i po kilku latach zostałem jej drużynowym. Harcerską przygodę zakończyłem w 1990 r.
W latach 1987–91 byłem uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
W 1991 rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniłem magisterium w lutym 1997 roku i podjąłem pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W styczniu 2005 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym“.
Wiosną 2005 r. założyłem własną kancelarię prawną.
Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku zostałem ekspertem od legislacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
1 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał mnie na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Z tego stanowiska zostałem odwołany 15 listopada 2007 w związku z wyborem przez Sejm w skład Trybunału Stanu.
16 stycznia 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński mianował mnie podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożyłem dymisję z zajmowanego stanowiska.
Andrzeja Dudy

W 2010 roku uzyskałem mandat radnego miasta Krakowa i zostałem przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, zostałem wybrany posłem na Sejm, zdobywając 79 981 głosów. Objąłem stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
27 listopada 2013 r. zostałem rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości i pełniłem tę funkcję do 9 stycznia 2014 r. kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybrał mnie na szefa sztabu kampanii do Parlamentu Europejskiego.
25 maja 2014 r. uzyskałem mandat posła do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 97 996 głosów.
W pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku otrzymałem 34,76 % liczby ważnych głosów. W ponownym głosowaniu 24 maja 2015 roku zostałem wybrany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % liczby ważnych głosów.
6 sierpnia 2015 roku objąłem urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.
http://www.prezydent.pl/prezydent/biografia-andrzeja-dudy/

Kategorie: Newsy

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *