Henryk Nowak

Henryk Nowak

Mam 60 lat. Mieszkam w Olszowcu Kolonia. Jestem rolnikiem i znam problemy wsi.
Szczególnie będę dążył do poprawy stanu dróg gminnych
i powiatowych oraz instalacji przy nich oświetlenia. Będę zabiegał o lepsze warunki dla produkcji rolno – spożywczej w gminie oraz dążył do przywrócenie funduszu sołeckiego.