Gratulacje dla Zaraszowa Kolonii

15 lipca br. sołtysi z terenu gminy Bychawa uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” – Pikniku Sołtysów.

Magdalena Kostruba na bychawa.pl pisze:

Podczas pikniku zostały wręczone nagrody na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez sołectwa działające na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Z ogromną radością informuję, że po raz kolejny, komisja konkursowa doceniła starania mieszkańców naszej gminy. Tym razem również wróciliśmy z nagrodą! Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia, zgłoszona do konkursu przez sołtysa – p. Andrzeja Poniewozika, okazała się najciekawszą inicjatywą o charakterze inwestycyjnym! Gratulujemy zwycięstwa! Warto przypomnieć, że na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonii pozyskała środki z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Zmodernizowanie budynku stworzy warunki do zwiększenia integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców oraz przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnej wspólnoty. W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe pomieszczenia tj. sala widowiskowa, przygotowalnia posiłków regionalnych, pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich, izba pamięci, łazienka, toaleta oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Osobiście bardzo cieszy mnie to, że będzie w pobliżu Centrum Kultury umożliwiający niezależnie od warunków atmosferycznych uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Link do zdjęcia.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.