Bychawa

Gratulacje dla Zaraszowa Kolonii

15 lipca br. sołtysi z terenu gminy Bychawa uczestniczyli w wydarzeniu zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” – Pikniku Sołtysów.

Magdalena Kostruba na bychawa.pl pisze:

Podczas pikniku zostały wręczone nagrody na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez sołectwa działające na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Z ogromną radością informuję, że po raz kolejny, komisja konkursowa doceniła starania mieszkańców naszej gminy. Tym razem również wróciliśmy z nagrodą! Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia, zgłoszona do konkursu przez sołtysa – p. Andrzeja Poniewozika, okazała się najciekawszą inicjatywą o charakterze inwestycyjnym! Gratulujemy zwycięstwa! Warto przypomnieć, że na potrzeby modernizacji świetlicy wiejskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonii pozyskała środki z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Zmodernizowanie budynku stworzy warunki do zwiększenia integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców oraz przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnej wspólnoty. W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe pomieszczenia tj. sala widowiskowa, przygotowalnia posiłków regionalnych, pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich, izba pamięci, łazienka, toaleta oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Osobiście bardzo cieszy mnie to, że będzie w pobliżu Centrum Kultury umożliwiający niezależnie od warunków atmosferycznych uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Link do zdjęcia.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *