Ekstremalna Droga Krzyżowa

W piątek 26 marca 2021 r. harcerze z 40 Drużyny Harcerskiej Tropiciele działającej przy Szkole Podstawowej im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie zorganizowali ekstremalną Drogę Krzyżową. Mimo konieczności zachowania ograniczeń covidowych zgłosiło się wielu uczestników. Trasa pomysłowo wkomponowana w okolicę rozpoczynała się przy kapliczce na początku Zaraszowa, a kończyła przy kaplicy. Prowadziła przez Zaraszów, Majdan, Zaraszów Kol., las Zagajnik, i Holwegówkę. Większość Stacji była usytuowana przy istniejących kapliczkach i krzyżach przydrożnych. To, oraz umieszczenie przy stacjach tekstów rozważań pomagały w głębokim przeżyciu Drogi Krzyżowej. Dziękujemy za piękną religijną inicjatywę.

https://www.facebook.com/40-Dru%C5%BCyna-Harcerska-Tropiciele-1218844161551273
https://www.facebook.com/40-Dru%C5%BCyna-Harcerska-Tropiciele-1218844161551273

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *