Eko-dofinansowanie 25-30%

Eko-dofinansowanie – Wsparcie dla ekotechnologii pod tytułem

EKODOM

startuje od 1 go lutego. Projekt realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

WFOŚiGW w Lublinie ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 %). Dofinansowanie może obejmować do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Termin naboru: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Rodzaje dofinansowanych inwestycji:
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zaktualizowane dokumenty w tym: regulamin, wzory wniosków, harmonogram rzeczowo-finansowy i inne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce dla beneficjentów – oferta dla osób fizycznych.
Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w zależności od miejsca położenia planowanej do realizacji inwestycji:
WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.
Biuro w Białej Podlaskiej Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.
Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm – tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.
Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski

Zaktualizowane dokumenty do pobrania:

 

Regulamin

 

wniosek o dofinansowanie – część A

wniosek o dofinansowanie – część B

zał. nr 3 – harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia

 

Wykaz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów wg załącznika nr 4

4a – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

4b – informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy

4c – informacja o dochodach i wydatkach Poręczyciela

4d – oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4e – oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

zał. nr 5 – zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

zał. nr 6 – protokół końcowego odbioru robót

 

Na pierwszym etapie oceny (badanie zdolności kredytowej) należy przedłożyć również podpisane przez Wnioskodawcę upoważnienie:

dla osoby fizycznej

lub

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.