Co rok miliony chrześcijan teleportuje się do Jerozolimy. Droga Krzyżowa w każdy Wielki Piątek przechodząca ulicami naszych miast i miasteczek przenosi nas na ulicy Jerozolimy. Droga Krzyżowa ulicami Piotrkowa. W Piątek  przejdzie ulicami Bychawy.

Tradycją wielkopostną stało się organizowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej na ulicach naszych miast i miejscowości. Dają one szansę na głębsze przeżycie misterium męki i śmierci Chrystusa oraz stają się okazją do zamanifestowania swojej wiary.Bo niewątpliwie taka Droga Krzyżowa to publiczne wyznanie wiary. Jest to też jakaś forma ewangelizacji, najpierw poprzez modlitwę. Przecież po tych ulicach na co dzień chodzą ludzie, w blokach, które mijamy, jest ich życie, czasem piękne i wspaniałe, czasem trudne i bolesne. Idąc po tej Drodze Krzyżowej, modlimy się za to miasto. Poza tym, pewnie wśród ludzi, których będziemy mijać, będą i tacy, którzy już dawno zagubili drogę do Kościoła. Może nasze przejście będzie dla nich chwilą refleksji i przypomnienia o Bogu. Źródło www.diecezja.sosnowiec.pl

„Przez cały rok w każdy piątek na ulicach starej Jerozolimy odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Prowadzą je franciszkanie po włosku i po angielsku, a w czasie Wielkiego Postu również po arabsku.
Według tradycji Jezus został skazany na śmierć w twierdzy Antonia, na północ od terenu świątyni. Droga Krzyżowa rozpoczyna się na terenie twierdzy Antonia, gdzie przynajmniej tymczasowo mógł przebywać Piłat, a zatem byłoby to miejsce biczowania, cierniem koronowania i skazania. Dzisiaj w tej okolicy są domy, klasztory i szkoła.
Na pierwszą stację pielgrzymi i wierni gromadzą się na dziedzińcu szkoły arabskiej. W średniowieczu była tam kaplica, dzisiaj prowadzący franciszkanie z uczestnikami nabożeństwa stoją półkolem modląc się: „tu Jezus został skazany na śmierć”….”

Z „Droga Krzyżowa w Jerozolimie”: http://www.swanna.pl/prw/ziemia_sw/dk/dk.html


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *