Do Burmistrza i Rady

Jak zauważyliście pojawiła się nowa kategoria „Radny online” i tu w przyszłości znajdziecie stosowne wpisy – sprawozdania. Poniżej zamieszczam drugą interpelację (pierwszą znajdziecie w BIP dotyczy dróg)

Dzisiejsza od szerszego grona. I tu na wstępie chcę pogratulować członkom i założycielom KGW w Zaraszowie. Gratulacje za imponującą ilość osób zapisanych i chętnych do zapisania się. Ze względów formalnych nie zapisano wszystkich chętnych, co ma się zmienić w niedalekiej przyszłości. Aktywność koła jest imponująca. Osobiście życzę spełnienia wszystkich planów i zamiarów. Poniżej nasza wspólna zaraszowska prośba.

Mieszkańcy wsi Zaraszów i okolic
KGW w Zaraszowie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic
Sołtys Zaraszowa i Rada Wiejska
Jurij Jelcow Radny Rady Miejskiej w Bychawie

Sz. Pan Janusz Urban
Burmistrz Bychawy
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
Rada Miejska w Bychawie
Interpelacja

Nasza, zaraszowska społeczność, znana jest w gminie i poza jej granicami, jako bardzo aktywna w wielu dziedzinach i poczynaniach. Zdecydowaną większość inicjatyw realizujemy bez zaplecza socjalnego i bez wsparcia z zewnątrz. Organizujemy Festyny, Ogniska z piosenką patriotyczną, biesiadną czy ognisko kolędowe, konkursy dla dzieci, żeby wymienić tylko najważniejsze. W działaniach nie ograniczamy się tylko do mieszkańców naszej wsi, ale zapraszamy także mieszkańców naszej gminy a nawet gminy Wysokie. A mimo tego wieś Zaraszów jest pomijana niemal „od zawsze” w planach inwestycyjnych Gminy Bychawa. Zaniedbano nabycie budowanego z wiejskich środków budynku po zlewni mleka. W tragicznym stanie są drogi w Zaraszowie, Zaraszów Kolonii, Olszowcu i Urszulinie. Najwyższy czas by to zmienić.

Dlatego prosimy zapoczątkować działania w kierunku zabezpieczenia środków w budżecie na projekt i realizację budowy Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie na działce nr. ew. 152 z przeznaczeniem na strażnicę, halę sportową i świetlicę wiejską.

UZASADNIENIE

CKW uzupełni podstawowe dla wsi braki, da szansę na rozwój i egzystencje w godności. Ważna jest moc sprawcza kultury wynikająca z tego, że może ona być istotnym elementem zmiany społecznej i gospodarczej, w sposób realny oddziałującym na wieś i jego mieszkańców. Kultura – szeroko rozumiana – powinna być traktowana jako ważny element rozwoju. Wieloletnie zaniedbania jest trudno naprawić od zaraz ale mamy nadzieję, że powstanie CKW zapoczątkuje dobry proces.

Zapewniamy, że jako stowarzyszenia weźmiemy czynny udział w pozyskiwaniu środków ze wszystkich możliwych źródeł by osiągnąć wspólnie założony cel. Faktem jest, że wszystkie drogi rozwoju prowadzą „przez Gminę”, a bez wsparcia i dobrej woli władz samorządowych droga do rozwoju jest formalnie zamknięta.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *