pomysł na świętowanieDziś dodałem gadżet z zapytaniem – czy masz pomysł na świętowanie? Gadżet widnieje pod wpisami i odlicza czas do daty urodzin – uruchomienia zaraszow.pl. W tym dniu zarejestrował się pierwszy użytkownik ( z trzech)  – Rejestracja 31-12-2010, 11:58.

Dlaczego to publikuję?

Publikuję, bo otrzymałem już pierwszą propozycję:

Proponuje utworzyć worek do którego będzie można „wrzucać” prezenty dla 7 latka. I takie wirtualne i jeszcze lepiej realne. Edukacyjne i śmieszne. Tanie i droższe itp itd. Na przykład Wacek może wrzucić Placek. Byle był worek i były prezenty.

Nie wiem jeszcze jak to zrealizować, też mam obawy co do monitorów czytelników 😉 , głównie młodszych. Dziecko w swojej szczerości mogło by dosłownie potraktować ww worek… Więc proszę o dalsze pomysły w komentarzach. A i mój pomysł ☀: – Najmłodszych proszę o rysunek. A rodziców o pomoc w nadesłaniu.

A to zróbmy konkurs!

– Rysunki nadesłane wezmą udział w konkursie. A z worka będą nagrody 🙂 . Temat rysunków: rysunki mają nawiązywać do zaraszow.pl np. urodzinowe dla zaraszow.pl, np laurka urodzinowa dla zaraszow.pl, czy 7 lat istnienia zaraszow.pl czy najciekawsza informacja na zaraszow.pl…

Regulamin.

 • Konkurs organizowany jest przez stronę zaraszow.pl
 • Konkurs ma charakter otwarty
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Uczestnik może przysłać maksymalnie 5 zdjęć swoich rysunków w formie cyfrowej na adres zaraszow@gmail.com Wiadomość ma zawierać Imię, Nazwisko, oraz adres do ew. wysyłki nagrody, opcjonalnie nr. tel.
 • Zdjęcia można nadsyłać od dziś do 20.12.2017 r.
 • Uczestnik może zarejestrować na portal.zaraszow.pl i samodzielnie opublikować materiał
 • Równolegle zdjęcia można publikować na profilu spol. G+
 • Zdjęcia opublikujemy w osobnym „wpisie” zatytułowanym Imieniem i Nazwiskiem, bądź Pseudonimem autora. W ww mailu autor zaznacza  jaki ma być tytuł (Im. Nazw., czy pseudonim)
 • Wymagania techniczne:
 • fotografie zapisane w formacie np. JPG (organizator do publikacji konkursowej zimniejszy zdjęcia do rozdzielczości około 1024 pix)
 • pliki prosimy zatytułować nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (Np. Nowak Jan – Nowak-j-01 i tp. – wskazane, nieobowiązkowe)
 • Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym
 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie wysyłki
 • Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora
 • Zwycięzców wyłonią internauci i Jury Konkursu.
 • Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)
 • Organizator zastrzega wprowadzenie wszelkich zmian

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

2 komentarze

To masz · 4 grudnia 2017 o 19:17

„Rysunki nadesłane wezmą udział w konkursie. A z worka będą nagrody . Temat rysunków: rysunki mają nawiązywać do zaraszow.pl np. urodzinowe dla zaraszow.pl, np laurka urodzinowa dla zaraszow.pl, czy 7 lat istnienia zaraszow.pl czy najciekawsza informacja na zaraszow.pl…”

Czy na konkurs wpłynęły już jakieś rysunki? Bo nie ma żadnych informacji o tym, a to chyba niemożliwe jest żeby nikt nic nie przysłał. 7 lat istnienia strony, tyle imprez współorganizowanych i jeszcze więcej informacji przekazywanych….

  Jerzy Jelcow · 4 grudnia 2017 o 19:24

  Dobry pomysł! Szału niema, czekają na nagrodę 🙂 A nagroda nie została jeszcze ogłoszona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *