„Cyja” zaprasza – festyn JESIEŃ NA WSI

Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej „Cyja” serdecznie zaprasza na festyn JESIEŃ NA WSI oraz do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym z nagrodami.

29 września 2019 r. godzina 13:00.

Program:

Występy artystyczne dzieci i młodzieży
Dawne gry podwórkowe – animacje dla najmłodszych Widowisko – Grupa Teatralna z Lesiec Koncerty zespołów:

– Kapela i zespół śpiewaczy „SWOJACY”

– Kapela ludowa „CYJA”

„BŁĘKITNE KORALE” – Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
Degustacja produktów tradycyjnych. Nagrodzenie zwycięzców konkursów kulinarnych.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie

ORGANIZATOR FESTYNU Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej „Cyja”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LSR KwL”” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych promujących walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Regulamin konkursu kulinarnego w ramach projektu „Dawniej bywało-organizacja wydarzeń kulturalnych promujących muzykę i zwyczaje ludowe” Organizatorem konkursu zwanego dalej konkursem jest Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej „Cyja”

  1. Celem konkursu jest:
  • identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych, – promocja produktów regionalnych, – wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież, – wspieranie lokalnej tożsamości.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla: – mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” – kół gospodyń wiejskich z terenu LGD,
  • stowarzyszeń z terenu LG
  • uczestników wydarzenia kulturalnego organizowanego w ramach projektu „Dawniej bywało – organizacja wydarzeń kulturalnych promujących muzykę i zwyczaje ludowe”.

Regulamin

Regulamin konkursu kulinarnego w ramach projektu „Dawniej bywało-organizacja wydarzeń kulturalnych promujących muzykę i zwyczaje ludowe” Organizatorem konkursu zwanego dalej konkursem jest Europejska Fundacja Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej „Cyja”

1. Celem konkursu jest: identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych,  promocja produktów regionalnych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież, wspieranie lokalnej tożsamości.

2. Konkurs przeznaczony jest dla: mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, kół gospodyń wiejskich z terenu LGD, stowarzyszeń z terenu LGD, uczestników wydarzenia kulturalnego organizowanego w ramach projektu „Dawniej bywało – organizacja wydarzeń kulturalnych promujących muzykę i zwyczaje ludowe”.

3. Konkurs odbywał się będzie w 3 kategoriach: potrawa z listy produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego wykonana przez osobę do 15 r. życia, * potrawa z listy produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego wykonana przez osobę pełnoletnią, * potrawa z listy produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego wykonana przez podmiot (KGW, stowarzyszenie).

* *Lista produktów tradycyjnych Województwa Lubelskiego opublikowana jest na stronie https://www.lubelskie.pl/rolnictwo-i-srodowisko/rozwoj-obszarow-wiejskich/produktytradycyjne/

4. Do udziału w konkursie można zgłosić tylko 1 potrawę w 1 kategorii. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pod nazwą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LSR KwL”” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych promujących walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2

5. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować do degustacji min. 10 porcji przygotowanych wcześniej produktów/potraw oraz zaprezentować przed Komisją potrawę, z uwzględnieniem sposoby wykonania.

6. Ocena produktów/potraw dokonana będzie przez Komisję Oceniającą, w skład której wejdą osoby (od 3 do 5) wytypowane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w trakcie festynu JESIEŃ NA WSI – tradycje i zwyczaje ludowe. Produkty/potrawy oceniane będą w następujących kryteriach: Smak, zgodność użytych produktów oraz wykonania z opisem potrawy na Liście Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego, oryginalność potrawy, wygląd potrawy, estetyka podania.

7. Dla laureatów I, II i III miejsca w 3 kategoriach wymienionych w pkt. 3 przewidziano nagrody rzeczowe przyznane przez Komisję.

8. Potrawy/produkty do konkursu należy zgłosić do organizatora w dniu odbywania się festynu oraz zaopatrzyć opisem zawierającym nazwę produktu/potrawy oraz wykonawcę produktu/potrawy.

9. Produkty do konkursu oraz ich ewentualne przygotowanie do degustacji uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

11. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje organizator konkursu.

„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą „Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące obszar LSR KwL”” mająca na celu popularyzację walorów obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez organizację wydarzeń kulturalnych promujących walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *