Co z tym smogiem, gdzie on jest?

Dziś może nie widać. Ale problem jest i to poważny. Dobra wiadomość – już mam sąsiada z kotłem o emisji Kat. 5, niebawem i ja takim się pochwalę. Może jeszcze kilka się pojawi. Początek jest. Nie pominę, że znajdzie się kilka o kat. 3 i 4, co też jest dobrym wynikiem.
A co z tym smogiem? Na to pytanie otrzymamy odpowiedź oglądają niżej zamieszczony film. Często słyszymy:

Od jakiegoś czasu stacje badania powietrza w wielu dużych miastach zanotowało przekroczenie stężenia szkodliwego pyłu PM10 o kilkaset procent. Co więcej, w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin jakość powietrza nadal się pogorszała.
W styczniu 2017 r. ogłoszono, że rząd rozpoczyna prace nad składającym się z 14 punktów programem Czyste Powietrze, którego celem jest rozwiązanie problemu smogu.

Mapa smogowa w Polsce


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił aplikację na urządzenia mobilne. Dzięki temu w prosty sposób możemy sprawdzić aktualne dane pomiarowe ze stacji dotyczących stężeń pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Dodatkowo możemy ustawić opcję otrzymywania powiadomień na telefon o przekroczeniach poziomów i alarmach zanieczyszczeń. Można także wejść na stronę powietrze.gios.gov.pl  i tam sprawdzić obecny stan jakości powietrza.

Jaki wpływ stany powietrza:

 Kategoria Informacje Zdrowotne
 Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
 Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
 Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
 Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
 Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
 Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

4 komentarze

Jerzy Jelcow · 17 listopada 2017 o 12:43

Od czytelnika: Smog zaraszowski a pierwotnie wawelski ale smogowato mu było pod Wawelem więc uciekł do Zaraszowa gdzie znalazł ciepło przyjaźń życzliwość i wszystko co smog potrzebuje do życia

smog · 9 grudnia 2017 o 18:35

Kto ma nieco po kolei w głowie to się dowie skąd sie smog bierze i nie plecie za wiele a więc 60 % to smog komunikacyjny a 25 % to smog z lokalnych źródeł ciepła więc jeśli zmienimy 50 % na źródła nieemisyjne to smog spadnie o 12,5 % – taka jest rzeczywistość bo pozostały 20 % smog to tzw. smog wędrowny (dyfuzyjny) i 5 % to źródła incydentalne… A że my jesteśmy leniwi i bedziemy nadal jeździć samochodami to i smogu nam na pewno nie będzie.

    Jerzy Jelcow · 9 grudnia 2017 o 18:43

    „Na oko” 90% samochodów wiezie jedną osobę. Problem się zacznie jak prawodawcy zechcą to zmienić. (Karta autostopowicza) i tp pomysły 😉 Ale wieczorkiem jak sąsiada dym pakuje w Twoje okno – to też średnia przyjemność?

Jaggienka · 29 grudnia 2017 o 15:31

https://www.youtube.com/watch?v=Om2NuFg2fs8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *