Informacja o planowanym naborze chętnych do udziału w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bychawa

W dniach od 10 do 26 lipca 2019 r. będzie prowadzony nabór chętnych do udziału w projekcie montażu odnawialnych źródeł energii pn.: „Eko-Energia w gminie Bychawa” w zakresie:

odnawialne źródła energii

– montażu paneli fotowoltaicznych,

– montażu kotłów zasilanych biomasą,

Mieszkańcy zainteresowani projektem muszą złożyć :

– deklarację udziału wraz z ankietą dotyczącą nieruchomości,

– podpisaną umowę użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu na okres do 2026 r.,

– potwierdzenie wniesienia zaliczki na poczet udziału w projekcie w wysokości 1000 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bychawie,

– dla instalacji fotowoltaicznych należy złożyć ostatnią fakturę rozliczeniową z określeniem zużycia energii za 2018 r.,

– dla instalacji kotłów na biomasę należy złożyć nakaz podatkowy lub zaświadczenie o wielkości powierzchni opodatkowanej budynku mieszkalnego.

Dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli zgłaszanej nieruchomości lub podpisujący powinny posiadać stosowne upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli do podpisania deklaracji i umowy użyczenia nieruchomości na okres co najmniej do 2026 r.

Przewidywana kwota udziału w projekcie dla nieruchomości indywidualnej wyniesie 40 % całej wartości montażu urządzenia z należnym podatkiem 8 % VAT od dotacji w przypadku montażu całości instalacji w obrębie budynku mieszkalnego. W przypadku montażu poda budynkiem mieszkalnym kwota udziału z należnym 23% VAT może wynieść 46% całej wartości montażu urządzenia.

Orientacyjne kwoty udziału własnego:

– dla instalacji ok. 3,5 kW o wartości 23 800,00 zł – wkład własny wyniesie ok. 9 500 zł z 8% VAT lub 10 900 zł z 23%VAT

– dla montażu kotła na biomasę ok. 15 kW o wartości 13 000 zł – wkład własny wyniesie ok. 5 400 zł z 8% VAT lub 6 200 zł z 23%VAT

Dodatkowe koszty dla instalacji indywidualnych (poza projektem) będą związane z dostosowaniem posiadanych instalacji do wymogów montażu urządzeń i należy je wykonać indywidualnie:

– dla instalacji fotowoltaicznych – odpowiednia instalacja elektryczna z przewodem uziemiającym, odpowiednie miejsce na falownik: możliwie jak najbliżej paneli ale nie może być narażony wysokie temperatury wynikające z nasłonecznienia,

– dla kotłów na biomasę – dostosowanie pomieszczenia kotłowni – szerokość przejść musi umożliwiać swobodne wniesienie kotła, demontaż istniejącej instalacji wraz z kotłem w szczególności z inhalacją zabezpieczającą, dostosowanie nowej instalacji do montażu nowego kotła wraz z grupami pompowymi c.o. oraz c.w.u, wykonanie napowietrzenia kotłowni (tzw. „eska”), wykonanie modernizacji przewodów oprowadzających spaliny (wkład kominowy), wykonanie wymaganych instalacji zabezpieczających dla instalacji c.o. typu „zamkniętego” itp.

Deklaracje można będzie składać w pok. nr 9 na parterze Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniach od 10 do 26 lipca 2019 r. w godz. 7:30 do 15:00.Deklaracje oraz wzory umowy będą dostępne na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Instalacje nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej ani rolniczej.  W przypadku prowadzenia takiej działalności warunkiem jest posiadanie oddzielnych instalacji:

– dla fotowoltaiki – oddzielna instalacja elektryczna wraz z oddzielnym licznikiem założonych przez PGE Dystrybucja

– dla montażu kotłów – oddzielna instalacja odgrzewania z oddzielnym źródłem ciepła.

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu zawarte są deklaracji uczestnictwa.

Do pobrania:

ANKIETA-fotowoltaika Pobierz

ANKIETA-kocioł Pobierz
Źródło bychawa.pl

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.