Bieg Uliczny

Bieg Uliczny „Bychawa na 3-GO!”

Regulamin II Biegu Ulicznego „Bychawa na 3-GO!” BIEGNIJ, BAW SIĘ, BĄDŹ

1. Cele imprezy:
· Uczczenie 224. Rocznicy Konstytucji 3 Maja

· Prowadzenie akcji edukacyjno-rekreacyjnej pn. „Bezpieczni na drodze” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy Bychawa
· Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej
· Promocja Gminy Bychawa
2. Organizatorzy:
· Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bychawie
· Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” w Bychawie
· Ośrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie
· Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna w Bychawie
· Bychawskie Centrum Kultury
· Urząd Miejski w Bychawie
3. Patronat: Burmistrz Bychawy
4. Termin: 3 maja 2015 r.
5. Rozpoczęcie zawodów:godz. 13.30
6. Dekoracja uczestników: ok. godz. 16.00
7. Miejsce i trasa: park przy ul. 11 Listopada tzw. park za kościołem
8. Kategorie sportowe:
· Dzieci i młodzież:
rocznik 2002 – 2005 (dziewczęta i chłopcy ) – dystans: 750 m
rocznik 1999 – 2001 (dziewczęta i chłopcy ) – dystans: 1500 m
rocznik 1996 – 1998 (dziewczęta i chłopcy ) – dystans: 1750 m
· OPEN:
od rocznika 1995 (kobiety i mężczyźni) – dystans: 2500 m
9. Uczestnictwo:
· Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
· W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich, są świadomi dobrego stanu zdrowia (wskazana konsultacja z lekarzem rodzinnym) i startują na własną odpowiedzialność (wzór do pobrania).
· W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach (wzór do pobrania).
· Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów (namiot organizatora).
· Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który po zakończeniu biegu podlega zwrotowi do organizatora.
10. Zgłoszenia:
· Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 11.00 – 13.30.
· Zgłoszenia do biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą odbywać się za pośrednictwem szkół i innych placówek oraz organizacji.
11. Nagrody:
· W każdej kategorii wiekowej troje najlepszych zawodników (oddzielnie dziewczęta i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni) otrzymają medale i nagrody rzeczowe.
12. Sprawy różne:
· Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
· Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
· Koszty dojazdu do miejsca startu pokrywają uczestnicy.
· Mapki tras będą umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy biura zawodów (namiot organizatorów), na plakatach promocyjnych oraz stronie internetowej www.bychawa.pl.
· Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
· Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgadzają się również na otrzymywanie ewentualnej korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
· Sędzia Główny – Andrzej Miszczak.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.