6 września 1926

Okrągła data: 6 września 1926 roku (90 lat temu) zaczęła funkcjonować już na terenie wsi dwuklasowa Szkoła Powszechna, w której uczyło się 87 dzieci.1926 W najstarszej zachowanej kronice czytamy: Szkoła w Zaraszowie została otwarta w roku 1916 (czyli 100 lat temu!!!). “Nauka rozpoczęła się w listopadzie w wynajętej izbie bez podłogi.” Natomiast w roku 1928 w szkole funkcjonowało już pięć oddziałów. Szkoła ta istniała do momentu wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej nauka była prowadzona nieregularnie. Uczono ze specjalnie wydanych pisemek, broszur i książek, w których pominięte były wszelkie treści patriotyczne. Uczono wówczas cztery oddziały systemem klas łączonych. W czasie wojny budynek szkolny uległ zniszczeniu w wyniku wybuchu samochodu z amunicją; działo się to podczas odwrotu wojsk niemieckich.
Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto od remontu szkoły. Wynajęto również, w prywatnym domu dodatkową salę lekcyjną. Zlokalizowanie szkoły w różnych punktach nie sprzyjało prawidłowemu funkcjonowaniu placówki. Stan ten trwał jednak do roku 1958. W roku tym wprowadzono po raz pierwszy w historii tego obwodu klasę szóstą, a w roku kolejnym klasę siódmą.
W latach 60-tych w szkole prowadzone były kursy, szkoła wieczorowa dla dorosłych, odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu Powszechnego.
W 1966 roku podjęto decyzję o budowie szkoły podstawowej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęto jeszcze w starej szkole, ale od 18 grudnia 1968 r. lekcje odbywały się już w nowym, pięknym budynku, w znacznie lepszych warunkach.
Od 1-go września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty, w naszej szkole mieści się sześcioklasowa szkoła podstawowa, w której uczą się dzieci z Zaraszowa, Kol. Zaraszów, Urszulina, Skawinka i Kajetanowa.

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy w Bychawie Szkoła Podstawowa
w Zaraszowie zostaje zlikwidowana.

W odpowiedzi na likwidację placówki społeczność lokalna z kadrą nauczycielską na czele zakłada w 2012 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, które staje się Organem Prowadzącym dla nowej placówki niepublicznej o nazwie Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonuje od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

SPZ 09 Nasza szkoła
Z dniem 1 września 2013 r. Burmistrz Gminy Bychawa przychyla się do złożonego przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku i wyraża zgodę na założenie publicznej Szkoły Podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Zgoda taka skutkuje również ustaleniem obwodu szkolnego i zapewnieniem dowożenia uczniom z obwodu przez Gminę Bychawa.”
cyt za: http://spzaraszow.szkolnastrona.pl/p,30,historia

Zdjęcia z dawnych lat, dzwne kroniki i inne związane ze Szkołą w Zaraszowie ciekawostki znajdziesz u nas:
http://zaraszow.pl/forumdisplay.php?fid=15

Mijają lata 1916, 1926, dziś 2016 a Szkoła w Zaraszowie mimo zawirowań trwa i edukuje. 100 lat temu.

A na koniec Najstarsza Kronika Szkoły w Zaraszowie.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.