4 V – św Floriana, Patrona Strażaków


W dniu strażackiego święta wszystkim, którzy pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania zasługujące na najwyższe uznanie. Dziękujemy za wykazywanie gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, ale też za Wasz wkład w zachowanie tradycji i rozwój społeczności.
Życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

Jedna myśl na temat “4 V – św Floriana, Patrona Strażaków

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.