23 listopada

23 listopada ogólnopolska manifestacja nauczycieli w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na zmiany w Karcie Nauczyciela i na ten dzień listopada zapowiada manifestację nauczycieli w Warszawie. Związek domaga się też rezygnacji z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, umożliwiającej przekazywanie szkół innym podmiotom niż samorządom. W razie niespełnienia tych żądań organizacja podejmie, jak powiedział Broniarz, radykalne działania, aż do sporu zbiorowego z rządem.23 listopada Od 18 do 24 listopada Związek oflaguje szkoły i przeprowadzi akcję informacyjną o przyczynach i celach protestu. 23 listopada odbędzie się ogólnopolska manifestacja w Warszawie, a dwa dni później zbierze się prezydium Zarządu Związku, które podejmie decyzje w sprawie dalszych działań protestacyjnych.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.