16 września, w czasie uroczystości nadania  Szkole Podstawowej w Zaraszowie imienia Ks. Dominika Maja , Ks. Biskup poświeci stojący przy szkole krzyż. Znajduje się on, odnawiany przez kolejne pokolenia Zaraszowiaków,  w niemal tym samym miejscu od 100 lat.  Wdzięczni tym, którzy przez cały wiek troszczyli się o znak naszego zbawienia znajdujący się w tym miejscu, wyrażamy naszą wdzięczność fundatorom i wykonawcom obecnie postawionego krzyża. Niech Boże błogosławieństwo i wdzięczność następnych pokoleń będzie im nagrodą.

Z Kroniki Szkoły w Zaraszowie pisanej w 1918 r przez nauczycielkę Bronisławę Banasiównę.

Chciałam „jeszcze wspomnieć o uroczystości trzeciego maja która odbyła się w Bychawie z udziałem wszystkich szkół z gminy. Rano odbyło się nabożeństwo uroczyste, po którym dzieci i starszych osób sporo poszło pod krzyż wystawiony w rocznicę powstania listopadowego.(…)

Ku uczczeniu tego tak ważnego momentu w naszej historji w dniu 3-cim maja staraniem Koła Oświatowego we wsi został wzniesiony krzyż, poświęcenie którego odbyło się dn 10 maja.

W dniu tym były połączone uroczystości: poświęcenie krzyża, poświęcenie pól z nabożeństwem, następnie uroczystość św Izydora, patrona rolników. Dzień ten był świętem we wsi. Ludność odświętnie ubrana, dzieci w parach procesją z krzyżem, sztandarami i obrazami przeszły przez całą wieś i Kolonię w której także krzyż był tego dnia poświęcany.

Uroczysta to była chwila, gdy po przemówieniu Ks Batorskiego wikariusza tutejszej parafii i po poświęceniu krzyża każdy podchodził by ucałować krzyż, by niejako powitać ten symbol męki Chrystusa, ten symbol wiary a w niej miłości, sprawiedliwości i wszystkich przymiotów dobrych ludzkiego charakteru.”

Kategorie: Lokalne

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *