100 lat minęło… od zaistnienia Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Jak uczcimy tę piękną rocznicę?

Tymczasem przypominamy:
„Szkoła w Zaraszowie została otwarta w roku 1916. Nauka rozpoczęła się w listopadzie w wynajętej izbie bez podłogi.” – czytamy w najstarszej zachowanej kronice.

100 lat minęło

(skan pierwszej strony)

„(…) W 1924 roku zakupiono dom na pomieszczenia szkoły, który wyremontowano
i wyposażono w podstawowe materiały.
Od 6 września 1926 roku zaczęła funkcjonować już na terenie wsi dwuklasowa Szkoła Powszechna, w której uczyło się 87 dzieci. Natomiast w roku 1928 funkcjonowało już pięć oddziałów w szkole. Szkoła ta istniała do momentu wybuchu II wojny światowej.
Przez cały czas okupacji niemieckiej nauka była prowadzona nieregularnie. Uczono
ze specjalnie wydanych pisemek, broszur i książek, w których pominięte były wszelkie treści patriotyczne. Uczono wówczas cztery oddziały systemem klas łączonych.
sztandarW czasie wojny budynek szkolny uległ zniszczeniu w wyniku wybuchu samochodu z amunicją; działo się to podczas odwrotu wojsk niemieckich.
Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto od remontu szkoły. Wynajęto również, w prywatnym domu dodatkową salę lekcyjną. Zlokalizowanie szkoły w różnych punktach nie sprzyjało prawidłowemu funkcjonowaniu placówki. Stan ten trwał jednak do roku 1958. W roku tym wprowadzono po raz pierwszy w historii tego obwodu klasę szóstą, a w roku kolejnym klasę siódmą.
W latach 60-tych w szkole prowadzone były kursy, szkoła wieczorowa dla dorosłych, odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu Powszechnego.
W 1966 roku podjęto decyzję o budowie szkoły podstawowej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęto jeszcze w starej szkole, ale od 18 grudnia 1968 r. lekcje odbywały się już w nowym, pięknym budynku, w znacznie lepszych warunkach.
Od 1-go września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty, w naszej szkole mieści się sześcioklasowa szkoła podstawowa, w której uczą się dzieci z Zaraszowa, Kol. Zaraszów, Urszulina, Skawinka i Kajetanowa.

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy w Bychawie Szkoła Podstawowa
w Zaraszowie zostaje zlikwidowana.

W odpowiedzi na likwidację placówki społeczność lokalna z kadrą nauczycielską na czele zakłada w 2012 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, które staje się Organem Prowadzącym dla nowej placówki niepublicznej o nazwie Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonuje od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Z dniem 1 września 2013 r. Burmistrz Gminy Bychawa przychyla się do złożonego przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku i wyraża zgodę na założenie publicznej Szkoły Podstawowej w Zaraszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Zgoda taka skutkuje również ustaleniem obwodu szkolnego i zapewnieniem dowożenia uczniom z obwodu przez Gminę Bychawa.”
cyt za: http://spzaraszow.szkolnastrona.pl/p,30,historia

Zdjęcia z dawnych lat, dzwne kroniki i inne związane ze Szkołą w Zaraszowie ciekawostki znajdziesz u nas:
http://zaraszow.pl/forumdisplay.php?fid=15


Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *