VAT od dotacji – solary kotły

Smutna informacja dla uczestników projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa”.

Gmina Bychawa informuje, że w związku z pismem Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK obowiązana jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od środków z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej.

W związku z tym przedkładamy rozliczenie udziału mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji z UE i prosimy o dokonanie dopłat na rachunek bankowy wskazany w umowie – wartość odpowiadająca zamontowanym urządzeniom.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Gmina Bychawa uzyskała w dniu 1 sierpnia 2017 r. interpretację indywidualną od Ministra Finansów, z której to wynika, że dotacja ze środków unijnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z tą interpretacją Gmina naliczyła wartość udziału mieszkańca, w którym nie przewidziano zapłaty VAT od środków unijnych.
W ostatnim czasie zmieniło się nastawienie organów podatkowych odnośnie obowiązku opodatkowania dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej, z których Gmina finansuje urządzania dla swoich mieszkańców (indywidualne gospodarstwa domowe).

Nie zastosowanie się do wytycznych Ministra Rozwoju grozi sankcjami karno-skarbowymi dla Gminy.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dokonanie dopłat określonych w załączonym do niniejszego pisma rozliczeniu do dnia 30 grudnia 2017 r.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *