Nasze usługi

Usługi.

Na naszym forum mamy dział Usługi. Lista nie jest imponująca, bo nie wielu zamieściło swoją bezpłatną reklamę. W przyszłości lista będzie się powiększać, bo lokalny rynek też potrzebuje naszych specjalistów. Również jest Katalog stron. Niektóre z tych, są stronami naszych przedsiębiorców. Ty też możesz zaproponować zamieszczenie swojej strony, lub reklamy.

usługi

Możesz dodać, bądź zasugerować swoją lub inna lokalną firmę. Najlepiej z kontaktem, opisem, zakresem działalności.
Ciekawostka:
Działalność gospodarczą, dzieli się ze względu na kilka kryteriów:
Pierwszy z nich to dochodowość
-działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu – taką działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne,
-działalność gospodarcza nie mająca za główny cel osiąganie korzyści finansowych – taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych. Działalność taka prowadzą m.in. przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, nie zaś generowanie zysku,
-działalność non-profit – działalność nie przynosząca zysku finansowego. Ma ona natomiast przynosić korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym itp.). Działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi. Dlatego też prowadzona jest ona najczęściej w formie fundacji.
Dodam:
-działalność przeżyciowa, by przeżyć.