Mariusz Mazurkiewicz

mazurkiewicz

Mariusz Mazurkiewicz

Kandydat na radnego z KWW Aktywna Gmina

Okręg nr 8

Ukończyłem Akademię Bezpieczeństwa Publicznego z tytułem magistra.

Pracuję jak funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei.

Mam 43 lata. Jestem żonaty. Mam dwóch synów.

Szósty rok pełnię funkcję sołtysa we wsi Wincentówek i jestem zorientowany w potrzebach mieszkańców Gminy Bychawa. Kandyduję na radnego ponieważ znam doskonale problemy naszej gminy i chcę je skutecznie rozwiązywać.

Szanowni Sąsiedzi,

Zwracam się do Was z wyrazami troski o dalszy los naszej Gminy. Wiele problemów za obecnej kadencji Rady Gminy nie zostało rozwiązanych. Obietnice pozostały niespełnione.

– Gdzie obiecywane drogi na wsiach? – Gdzie inwestycje i nowe miejsca pracy? – Na jakie cele wydawane są nasze ciężko zarobione pieniądze?

Kandyduję na radnego Gminy Bychawa by zmienić tę sytuację i nie składam obietnic bez pokrycia.

W mijającej kadencji złożyłem szereg interpelacji dotyczących dróg na wsiach, wycinki zakrzewień, lokalu wyborczego w Zdrapach. Pomimo trudności udało mi się jako sołtysowi rozpocząć prace nad projektem scalania gruntów. Źle stało się, że sprawa ta nie miała swego finału i dalej są waśnie między sąsiadami.

Zdaję sobie sprawę, że to co zrobiłem to kropla w morzu potrzeb. Więcej będę mógł zdziałać jako radny Gminy. Dlatego bardzo Państwa proszę o udzielenie mi poparcia w nadchodzących wyborach jako ubiegającemu się o stanowisko Radnego z KWW AKTYWNA GMINA. oraz oddanie głosu na MARTĘ KRZYŻAK, naszą kandydatkę na BURMISTRZA BYCHAWY.

Jako radny naszej gminy zajmę się następującymi problemami:

zwiększenie wydatków na drogi wiejskie ( 100 tysięcy na remonty bieżące dróg na wsiach nie rozwiązuje sprawy. Obecna władza nie może zrozumieć, że dziś priorytetem na wsi są drogi),

obniżenie opłat za śmieci na wsi (obecnie w okresie jesienno-zimowym śmieci na wsiach odbierane są raz w miesiącu, mimo to opłata za odbiór odpadów nie uległa zmniejszeniu),

– zagospodarowanie terenu po śmietnisku (chcę by Zdrapy nie były kojarzone ze śmietniskiem. Teren ten już dawno powinien zostać zagospodarowany i wiem jak to zrobić),

remont dróg w Bychawce Drugiej (rozwiązanie problemu dojazdu rolników do pól),

remont dróg w Bychawce Drugiej Kolonii (uważam, że 100 m drogi asfaltowej i jeden wąwóz na taką wieś to za mało),

droga Zdrapy-Wincentówek (należy rozwiązać problem dotyczący drogi Zdrapy-Wincentówek, której część przebiega po gruncie prywatnym),

gruntowny remont drogi z płyt betonowych w Wincentówku (położenie nawierzchni asfaltowej),

przywrócenie lokalu wyborczego w Zdrapach.

Drodzy Sąsiedzi, Zapewniam Was, że głos oddany na mnie nie będzie głosem zmarnowanym.

Niech żyje Nasza Mała Ojczyzna!

Mariusz Mazurkiewicz kandydat KWW Aktywna Gmina

Wincentówek 29a

tel. 692 427 646