mazurkiewicz

Mariusz Mazurkiewicz

Kandydat na radnego z KWW Aktywna Gmina

Okręg nr 8

Ukończyłem Akademię Bezpieczeństwa Publicznego z tytułem magistra.

Pracuję jak funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei.

Mam 43 lata. Jestem żonaty. Mam dwóch synów.

Szósty rok pełnię funkcję sołtysa we wsi Wincentówek i jestem zorientowany w potrzebach mieszkańców Gminy Bychawa. Kandyduję na radnego ponieważ znam doskonale problemy naszej gminy i chcę je skutecznie rozwiązywać.

Szanowni Sąsiedzi,

Zwracam się do Was z wyrazami troski o dalszy los naszej Gminy. Wiele problemów za obecnej kadencji Rady Gminy nie zostało rozwiązanych. Obietnice pozostały niespełnione.

– Gdzie obiecywane drogi na wsiach? – Gdzie inwestycje i nowe miejsca pracy? – Na jakie cele wydawane są nasze ciężko zarobione pieniądze?

Kandyduję na radnego Gminy Bychawa by zmienić tę sytuację i nie składam obietnic bez pokrycia.

W mijającej kadencji złożyłem szereg interpelacji dotyczących dróg na wsiach, wycinki zakrzewień, lokalu wyborczego w Zdrapach. Pomimo trudności udało mi się jako sołtysowi rozpocząć prace nad projektem scalania gruntów. Źle stało się, że sprawa ta nie miała swego finału i dalej są waśnie między sąsiadami.

Zdaję sobie sprawę, że to co zrobiłem to kropla w morzu potrzeb. Więcej będę mógł zdziałać jako radny Gminy. Dlatego bardzo Państwa proszę o udzielenie mi poparcia w nadchodzących wyborach jako ubiegającemu się o stanowisko Radnego z KWW AKTYWNA GMINA. oraz oddanie głosu na MARTĘ KRZYŻAK, naszą kandydatkę na BURMISTRZA BYCHAWY.

Jako radny naszej gminy zajmę się następującymi problemami:

zwiększenie wydatków na drogi wiejskie ( 100 tysięcy na remonty bieżące dróg na wsiach nie rozwiązuje sprawy. Obecna władza nie może zrozumieć, że dziś priorytetem na wsi są drogi),

obniżenie opłat za śmieci na wsi (obecnie w okresie jesienno-zimowym śmieci na wsiach odbierane są raz w miesiącu, mimo to opłata za odbiór odpadów nie uległa zmniejszeniu),

– zagospodarowanie terenu po śmietnisku (chcę by Zdrapy nie były kojarzone ze śmietniskiem. Teren ten już dawno powinien zostać zagospodarowany i wiem jak to zrobić),

remont dróg w Bychawce Drugiej (rozwiązanie problemu dojazdu rolników do pól),

remont dróg w Bychawce Drugiej Kolonii (uważam, że 100 m drogi asfaltowej i jeden wąwóz na taką wieś to za mało),

droga Zdrapy-Wincentówek (należy rozwiązać problem dotyczący drogi Zdrapy-Wincentówek, której część przebiega po gruncie prywatnym),

gruntowny remont drogi z płyt betonowych w Wincentówku (położenie nawierzchni asfaltowej),

przywrócenie lokalu wyborczego w Zdrapach.

Drodzy Sąsiedzi, Zapewniam Was, że głos oddany na mnie nie będzie głosem zmarnowanym.

Niech żyje Nasza Mała Ojczyzna!

Mariusz Mazurkiewicz kandydat KWW Aktywna Gmina

Wincentówek 29a

tel. 692 427 646

Kategorie: Wyborcze

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat