2014-10-17_Łukasz_Smyk

Dzień Dobry.
Nazywam się Łukasz Smyk, lat 32 żonaty. W Koloni Zaraszów zamieszkały od lipca 2013 roku a zameldowany od kwietnia 2014 roku. Pochodzę z miejscowości Piaski pow. świdnicki.
Lata 2005 – 2012 pracowałem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku gdzie poznałem problemy mieszkańców a w szczególności problemy emerytów oraz osób niepełnosprawnych. Dlatego jeżeli mogę komukolwiek pomóc w złożeniu wniosku do: PCPR-u (oddział Lublin) bądź OPS – u w Bychawie – o uzyskanie refundacji do sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych służę wsparciem.
Od 2012 roku jestem pracownikiem Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.
Kandyduje z listy PSL-u. Nie jestem zgłoszony do partii ale przez nią popierany. Dlaczego zdecydowałem się kandydować ?? Odpowiedź jest prosta wszędzie dookoła gdzie się nie spojrzę cokolwiek, jakieś remonty w mniejszym lub lepszym stopniu są realizowane u nas mając na myśli (Zaraszów, Kolonię Zaraszów, Urszulin, Skawinek) ciężko dostrzec jakieś działania w celu polepszenia bytu. Oczywiście pomijam chodnik 🙂
Zdaję sobie sprawę, że moja osoba jest Państwu mało znana z racji krótkiego zamieszkania ale nie staram się o Mandat w Radzie Miejskiej w Bychawie żeby tylko sobie cicho siedzieć.
Moja kandydatura popierana jest przez obecnego W-ce marszałka Województwa Lubelskiego Pana Michała Cholewę (dotychczasowego Zastępcę Burmistrza Gminy Piaski ), W-ce Wojewodę Pana Mariana Starownika, który jest Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie, Posła na Sejm Pana Jana Łopatę będącego W-ce Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie jak również Państwa „sąsiada” Pana Henryka Dudziaka Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Jeżeli mają Państwo jakieś Pytanie to śmiało zapraszam. Postaram się rzetelnie na każde odpowiedzieć.

PROGRAM WYBORCZY

  • Odwodnienie oraz ocieplenie budynku szkoły w Zaraszowie.
  • Modernizacja i rozbudowa dróg.
  • Kontynuacja budowy chodnika.
  • Zadbanie o drugi etap montażu urządzeń solarnych.
  • Wdrożenie projektu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • Wsparcie dla inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Wsparcie dla jednostek OSP oraz pomoc w uzyskaniu środków na modernizację remizy
    i sprzętu ppoż.
  • Poprawa komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami sołectw.

Od 15 lat kiedy wstąpiłem w szeregi „rycerzy Floriana” i ślubowałem :

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

[…]być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny[…]

staram się aktywnie działać na rzecz społeczeństwa.

Jednak to Państwa głos będzie decydujący.
Państwo idąc do urn 16 listopada zadecydują komu powierzą swoje zaufanie.

Mam nadzieję, że to właśnie ja będę mógł godnie reprezentować Państwa dobra w Radzie Miejskiej w Bychawie.

Ze strażackim pozdrowieniem

Łukasz Smyk

ZALEŻY MI BO TU MIESZKAM

Kategorie: Wyborcze

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat