Andrzej Sobaszek

plakat_sobaszek

Drodzy Wyborcy!
Mam 59 lat, urodziłem się w Bychawie. Posiadam wyższe wykształcenie o kierunku Zarządzanie i Marketing. Mam 37-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej. W latach 2002-2010 pełniłem funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa. Zdobyłem tytuły „Europejczyk Roku 2008”
oraz „Zasłużony dla Lubelszczyzny 2010”.
Wiem, jak dobrze zarządzać naszym Miastem i Gminą!

Mój PROGRAM WYBORCZY przedstawia się następująco:
– troska o drogi, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
– rozwój gazyfikacji na terenie miasta i gminy,
– dbałość o czystość i estetykę miasta i sołectw,
– dbałość o edukację na każdym etapie kształcenia,
– pozyskiwanie środów zewnętrznych w celu rozwoju miasta i gminy,
– efektywna i rzetelna obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim,
– wspieranie działań służby zdrowia, policji i straży pożarnej,
– pomoc rolnikom w ciągłym rozwoju i pozyskiwaniu środków z UE,
– rozwój przedsiębiorczości poprzez nawiązywanie kontaktów z inwestorami,
– kontynuacja działań gminy związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych,
– rozwój istniejącej bazy sportowej,
– wspieranie inicyjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury,
– rozwój polityki prorodzinnej.

Drodzy Wyborcy!
Państwa zaufanie do mojej osoby sprawiło, iż w latach 2002-2010 miałem możliwość sprawowania funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa. Sądzę, że każdy dostrzegł zmiany, jakie zaszły na terenie naszej gminy w tym okresie. Myślę, że nie zawiedliście się Państwo na mojej osobie. Mam świadomość, że można było wykonać jeszcze więcej inwestycji, jednak wszystko wymaga czasu, który płynie bardzo szybko…

Duża część niezrealizowanych zadań została przygotowana pod względem opracowania dokumentacji i pozwoleń. Warto tutaj wymienić takie działania jak: budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, przebudowa Stadionu Sportowego, czy inwestycje związane z geotermią. Wśród wielu zaplanowanych działań były także: modernizacja dróg na terenie gminy oraz oświetlenie sołectw.

Mam nadzieję, iż w najbliższej przyszłości wspólnymi siłami uda nam się je zrealizować i uczynić z Bychawy miejsce przyjazne dla mieszkańców, a także osób odwiedzających Naszą Małą Ojczyznę.

Jeżeli oddacie Państwo swój głos na moją osobę – Miastem i Gminą będzie zarządzał SPRAWDZONY GOSPODARZ!

Zachęcam do odwiedzania mojej strony internetowej – www.andrzejsobaszek.pl
oraz do oglądania filmu w serwisie YouTube – www.youtube.com

Z poważaniem,
Andrzej Sobaszek