Dołącz do nas. Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra ludzi z naszej wsi i okolic. Powitamy każdy rozsądny pomysł i każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i organizacjami.

Jeśli zgadzasz się z naszymi celami i sposobami działania opisanymi w statucie, spełniasz warunki w nim zawarte i chcesz działać w naszym Stowarzyszeniu, możesz wybrać pomiędzy dwoma rodzajami członkostwa – zwykłym oraz wspierającym. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz zostać członkiem Stowarzyszenia, możesz wspomóc nas finansowo lub pomóc przy pisaniu i realizacji projektów. Nr konta i reszta potrzebnych informacji znajdziesz w zakładce KONTAKT. Jednak tylko miano członka upoważnia cię do reprezentowania naszego Stowarzyszenia oraz tylko, jako członek masz wpływ na program naszych działań.

Członkostwo – będąc oficjalnym członkiem stowarzyszenia masz największy wpływ na kształt naszych działań i szansę realizacji własnych pomysłów. Możesz reprezentować stowarzyszenie i występować w jego imieniu. Istnieją dwie formy członkostwa w STOWARZYSZENIU na RZECZ ROZWOJU WSI ZARASZÓW I OKOLIC. Każda z nich niesie za sobą określone obowiązki i przywileje. Są one szczegółowo opisane w naszym statucie w rozdziale Członkowie Stowarzyszenia. Od każdego członka stowarzyszenia oczekujemy aktywności i inicjatywy.

Członkostwo zwyczajne – posiadasz pełne prawa w stowarzyszeniu, włącznie z biernym i czynnym prawem wyborczym, tzn. możliwością wybierania i kandydowania do jego władz. Do obowiązków członków zwyczajnych należy czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, oraz reprezentowanie stowarzyszenia i jego działalności na zewnątrz.

Członkostwo wspierające – masz wszystkie prawa i przywileje w stowarzyszeniu, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Możesz występować w naszym imieniu i reprezentować stowarzyszenie.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia? Jeśli jesteś zdecydowany(a), aby przystąpić do napisz kilka słów o sobie: czy jakieś działania już przeprowadziłeś(aś), czy masz jakieś doświadczenie w pisaniu realizacji projektów, jakie są twoje zainteresowania, jakie umiejętności mógłbyś/mogłabyś realizować w STOWARZYSZENIU na RZECZ ROZWOJU WSI ZARASZÓW I OKOLIC. Później pozostaną jeszcze tylko drobne formalności: wypełnienie deklaracji, na podstawie, której Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu Cię w poczet członków oraz wpłata składki ustanowi Cię członkiem naszego stowarzyszenia. Od tej pory możesz zacząć działać w STOWARZYSZENIU na RZECZ ROZWOJU WSI ZARASZÓW I OKOLIC.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Oświadczam, że  znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, efektywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz  regularnego opłacania składek.

…………………………………                                 …………………………

miejscowość, data                                                       podpis

Nazwisko i Imię:

………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia:

……………………………………………………………………………………

Dokładny adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego:                                 Nr PESEL:                                        

……………………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic dla celów statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Wiem, że mam prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.

…………………………………                                  ………..……………………………

miejscowość, data                                                                podpis

 

Należy wydrukować, uzupełnić i złożyć u jednej z osób z Zarządu Stowarzyszenia.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.