Odpady harmonogram

Aktualny harmonogram zbiórki odpadów na 2017 r. dla Zaraszowa i: Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Osowa, Osowa-Kolonia, Romanów, Urszulin, Wola Duża, Wola Duża-Kolonia, Zaraszów-Kolonia.

UWAGA niektóre terminy nie pokrywają się.

Zbiórka odpadów 2017 r.

Zmieszane odpady komunalne

Frakcja sucha

Zbiórka objazdowa

2017-01-23

2017-02-20

2017-03-20

2017-04-24

2017-05-08

2017-05-22

2017-06-12

2017-06-26

2017-07-10

2017-07-24

2017-08-14

2017-08-28

2017-09-11

2017-09-25

2017-10-23

2017-11-20

2017-12-18

2017-01-23

2017-02-20

2017-03-20

2017-04-24

suszymy 😉

2017-05-22

suszymy 😉

2017-06-26

suszymy 😉

2017-07-24

suszymy 😉

2017-08-28

suszymy 😉

2017-09-25

2017-10-23

2017-11-20

2017-12-18

2017-03-27*

2017-09-21*

2017-07-10**

Odpady

biodegradowalne

*ODPADY BUDOWLANE, WIELKOGABARYTOWE(np. meble), ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

**ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ORAZ ODPADY ZIELONE Z OGRODÓW

Link do gminnego harmonogramu na bychawa.pl

Firma EKOLAND informuje, że w tym dniu przeprowadzi na terenie naszej wsi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach w/w zbiórki mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać :

1. stare meble

2. wersalki

3. stoły, krzesła

4. wózki dziecięce

5. zabawki dużych rozmiarów

6. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (w workach)

7. pralki, lodówki, zmywarki, telewizory (kompletne)

8. odkurzacze, miksery, roboty kuchenne, (kompletne)

9. komputery, monitory, myszki, klawiatury (kompletne)

Wszystkie odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 7:00 rano przy drodze głównej stanowiącej trasę przejazdu pojazdu specjalistycznego.

Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej (26 lutego) zostały
przyjęte trzy uchwały
z zakresu gospodarki
odpadami na terenie naszej
gminy.
Dotyczą one wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzoru
deklaracji o wysokości opłaty oraz terminu,
częstotliwości i trybu jej uiszczania. Uchwały
wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 2015 r. Ich podjęcie było konieczne,
w związku z wejściem w życie w dn. 1 lutego
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Istotna zmiana dotyczy wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Czeka
nas, niestety, podwyżka o dwa złote. Jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny opłata będzie wynosiła
8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli
zaś odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób nieselektywny – 14,00 zł.
Nie uległ zmianie termin uiszczania opłaty
śmieciowej. Właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy Bychawa nadal
zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości
za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie
do 15. dnia każdego drugiego miesiąca
kwartału kalendarzowego. W uchwale doprecyzowano
jedynie, że opłata za każdy pierwszy
miesiąc danego kwartału kalendarzowego jest
opłatą ponoszoną z dołu, zaś opłata za każdy
drugi i trzeci miesiąc danego kwartału kalendarzowego
jest opłatą ponoszoną z góry.

Odpady – złoty interes, historia nie pozostawia wątpliwości.
Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. klasyfikacja odpadów dzieli je na 27 grup.
I teraz, też u nas od 1 lipca 2013 r.
Obowiązuje nowy system zbiórki odpadów komunalnych:
Mieszkańcy wsi Zaraszów zobowiązani są do:
zbierania odpadów w pojemniki i worki na terenie swojej nieruchomości wystawiania zebranych odpadów w miejscu, do którego możliwy jest dojazd samochodów odbierających odpady, w terminach określonych w harmonogramie do godz 7.00 rano.odpady

A to zmiany od 2014 r. cytat: Skąd powyższe zmiany? Ze sprawozdań firm odbierających odpady wynika, że zdarzały się kursy samochodów prawie na pusto. Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, zmniejszenie częstotliwości odbioru pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

Jak widać problem mają ci co nie palą „ekologicznie”.smiecPodmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa jest EKOLAND Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Miejscem zagospodarowania odebranych odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6, adres punktu: Bychawa, ul. Budnego 6A, godziny przyjmowania odpadów: od poniedziałku do piątku – od 8 do 15, w soboty od 9 do 14.
Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3 – dwa razy w roku bezpłatnie wystawiając na granicę posesji
podczas zorganizowanej zbiórki;
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6 – w każdej chwili pod warunkiem dostarczenia do
punkt selektywnego zbierania odpadów w Bychawie, ul. Budnego 6A.

4 myśli na temat “Odpady harmonogram

  • 4 lutego 2014 o 11:57
   Permalink

   pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

   Każdemu z nas 😉

   Przypominamy, że 15 lutego upływa termin opłaty za odbiór śmieci.
   Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub przelewem na konto 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
   tytułem: /przykład/ Jan Kowalski opłata śmieciowa za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie – I rata

 • 20 października 2015 o 20:18
  Permalink

  dbajmy o porządek – a płacić za wszystko trzeba.

  Odpowiedz
 • 29 stycznia 2016 o 19:08
  Permalink

  Jak wiemy, niektórzy z nas mają problem z zagospodarowaniem popiołu na swoich działkach, czy gospodarstwach. W mieście problem ten rozwiązują kontenery przeznaczone tylko na ten odpad, my na wsi (mimo takiej samej opłaty za zagospodarowanie co w mieście) nie mamy takiej możliwości i jeśli ktoś ma z tym problem, zmuszony jest wywozić go do PSZOK-u na Podzamczu. Mimo składanych interpelacji w tej sprawie, problem nadal pozostaje i póki co nie zostanie rozwiązany…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *