Zaproszenie na Walne

Zarząd Stowarzyszenia na Rzez Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 12 czerwca 2016 r. w niedziela o godz. 10:10 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno–finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. i podjęcie stosownych uchwał.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 Zaproszenie na Walne
6. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

W imieniu zarządu

Jacek Czesław Łyś
Prezes Stowarzyszenia

Zaproszenie na Walne
Oceń bez logowania

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz