Zaproszenie na Walne

Zarząd Stowarzyszenia na Rzez Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic

zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 12 czerwca 2016 r. w niedziela o godz. 10:10 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno–finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. i podjęcie stosownych uchwał.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 Zaproszenie na Walne
6. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

W imieniu zarządu

Jacek Czesław Łyś
Prezes Stowarzyszenia

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.