Dzieciom, ofiarom wojny

Przed Pomnikiem Pękniętego Serca w Łodzi – w miejscu, gdzie w czasie wojennej okupacji znajdował się hitlerowski obóz dziecięcy – uczczono w poniedziałek pamięć najmłodszych ofiar II wojny światowej. „Trudno to było to przeżyć, ale musieliśmy sobie jakoś radzić, mimo głodu, ciężkich warunków, niesamowitej dyscypliny i dwunastogodzinnego dnia pracy. To wryło się bardzo mocno w […]

Ostatnia część wspomnień- Święta w niewoli

Ponieważ Święta Bożego Narodzenia to czas radości i pokoju nie publikowałam tego artykułu wcześniej, aby nie zakłócać atmosfery Świąt. Dziś, gdy pozostaje nam już tylko wspomnienie tego magicznego czasu, chciałabym skłonić Was do chwili refleksji i zadumy. Jak pokazują wspomnienia Czesława Barana nie każde Święta Bożego Narodzenia kojarzyły się ze szczęściem, miłością, pokojem czy nadzieją. Niech […]

Czesław Baran – czas walki cz.2

Czas walki Pożegnałem osadę Bychawa 15.08.1939. Poczułem miłość braterską i z ciepłem serca i uczuć ucałowaliśmy się z bratem. Pożegnałem także wszystkich drogich memu sercu, a spoczywających na rodzinnych cmentarzach, tj. ojca Michała, Dziadków, Sióstr, i wszystkich Najbliższych oraz sąsiadów i dobrze mi bliskich i znajomych. Pożegnałem myślą koleżeństwo z organizacji gospodarczych, jak Kółko Rolnicze […]

Różne drogi; refleksje w 500 lecie Reformacji

Było sobie dwóch księży zakonnych Marcin Luter i Ignacy z Loyoli. Obydwaj żyli w tym samym mniej więcej czasie, czyli w I połowie XVI wieku. Obydwaj widzieli potrzebę reformy Kościoła, ale jakże różne drogi wybrali… W roku 1517 pragnący reformy Kościoła Luter przybija swych 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Ma podobno dobre intencje, […]

2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Tadeusz Kościuszko, polski i amerykański generał… W sierpniu 1784 r. wrócił do Polski, i zaangażował się w działalność narodowowyzwoleńczą. Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r., po której wyjechał na emigrację polityczną. Podczas emigracji przygotował koncepcję powstania narodowego. …uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik  w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, zmarł 15 października 1817 r. […]

Czesław Baran – karta powołania

Czesław Baran ur. 15.07.1910 r. Syn Michała z Zaraszowa, ps. ”Bakutil”, jako żołnierz brał udział w wojnie obronnej 1939 r., w czasie której dostał się do niewoli niemieckiej (gafangennumer-4166, Lager-Bezeidinung: Stalag II B, Deutschland, majątek, w którym wykonywał pracę niewolniczą; bei Schwarz Gellin uber Neustettin). Powrócił w marcu 1942r. Jesienią 1944r. aresztowany wraz z kilkunastoma […]

Ewakuacja lotniska w Zaraszowie

Ewakuacja lotniska w Zaraszowie i okres powojenny. Witajcie moi drodzy. Dziś opowieść z kolejnego okresu historii mojej, mojej rodziny i Zaraszowa. Ewakuacja sprzętu wojennego. Likwidacja magazynu bomb lotniczych. Przemieszczenie samolotów na tymczasowe lotnisko trawiaste za Wisłą – w okolicy Lasocina, Województwo Kieleckie. Ewakuacja lotniska polowego przyfrontowego około połowy stycznia 1945 r. z Kolonii Zaraszów nastąpiło […]

Historia frontowego lotniska polowego

Położenie i historia frontowego lotniska polowego Armii Czerwonej w Zaraszowie, Kolonii Zaraszów, Holwegówce i lesie Dulniaka. Lotnisko istniało w okresie od końca sierpnia 1944 r. do połowy stycznia 1945 r. Po niepowodzeniach uchwycenia przyczółków na zachodnim brzegu Wisły w rejonach Annopola, Kazimierza , Puław, i Dęblina okopany i umocniony front niemiecki stanął na Wiśle. Prawie […]

[Film] To był święty…

[Film] To był święty… Materiał poświęcony sylwetce ks. Dominika Maja z Bychawy realizowany podczas „Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego” w ramach projektu „Międzykulturowe Centrum Spotkań Kobiet” Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides” oraz Fundacji A-venir. Realizacja: Ewa Rębecka, Jadwiga Grzesiak, Anita Ładoszek. Opieka merytoryczna: Alina Bąk. Zdjęcia „z lotu ptaka” zaraszow.pl Film: To był święty… from Bona Fides […]

Fotograficzna historia

Nazywam się Edward Styżej (ur. 20.12.1938 r. w Bychawie) i pomyślałem, że strona Zaraszowa jest dobrym miejscem by się przywitać i podzielić się moją skromną historią i dziejami mojej rodziny mocno związanej z Zaraszowem. – Fotograficzną historią. Całe swoje dzieciństwo z siostrą spędziłem w Zaraszowie, bo Zaraszów uchodził za bezpieczną miejscowość szczególnie w okresie okupacji […]

Wspomnienia o Zaraszowie

Wspomnienia o Zaraszowie zacznę od zdjęcia, na  którym  rozpoznałem  mojego  Tatę  Bronisława  Styżeja  urodzonego  w  1909 r.  Drugi  w  jasnym  garniturze  z  lewej  strony  siedzi  między  dwoma  Paniami,  natomiast  z  prawej  strony  Czesław  Baran   kuzyn  mojego  Ojca  i  najlepszy  kolega  późniejszy żołnierz  i    jeniec  Stalagu 2 B Hamersztejn  o  rok  młodszy  od  mojego […]

Znacząca część historii Zaraszowa

Dziś zaproponuję lekturę bardzo znaczącej części historii Zaraszowa. Autor P. Edward Styżej. Był to komentarz do jednego z naszych wpisów wspominających o epizodzie z historii Zaraszowa. Tak wszystko jest zgodne z prawdą . Przed pierwszą Wojną Światową – mój dziadek ŚP Andrzej Styżej zamieszkiwał na Wandzinie dawne przedmieście Bychawy obecnie Wandzin jest w granicach Miasta […]

Spektakl ks. Dominik Maj – Kapłan Serca Bożego

Wideorelacja. Spektakl teatralny o księdzu Dominiku Maju pod tytułem „Ksiądz Dominik Maj – Kapłan Serca Bożego” 07.05.2017 r. Bychawskie Centrum Kultury. W spektaklu wystąpili studenci Akademii Młodzieżowej oraz duszpasterze, nauczyciele, dzieci i dorośli z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka oraz św. Franciszka z Asyżu w Bychawie.

Gwara Lubelska

Czy możemy powiedzieć: Gwara Lubelska? Tak, tylko dokładniej będzie: gwary. Bo gwar zapewne jest tyle co wiosek. Dziś przytoczę promil różnic gwarowych. Taki weekendowy quiz. Codziennie słyszymy nowe zwroty, nazwy. Internet i telewizja sprawia natychmiastowy ogólnoświatowy obieg i to że wiele z nich na zawsze pozostaną w naszym zasobie językowym. Wracając do starszych gwar zacznę […]

Masowe deportacje na Sybir

77. rocznica masowych deportacji Polaków wgłąb Rosji 10 lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe deportacje na Sybir ludności polskiej. Przeprowadzone przez NKWD; w głównej mierze objęły ona mieszkańców mniejszych miast, osadników wojskowych, chłopów i rodziny inteligenckie. Decyzję o deportacji – podjętą jeszcze w grudniu poprzedniego roku – wysunął Ławrientij Beria, zaś pieczę nad jej wykonaniem […]

Krwawo stłumione protesty

Rok 2003 rozpoczął się od protestów rolników. Niektóre zostały krwawo stłumione. „Protestujemy przeciwko złej sytuacji gospodarczej mieszkańców wsi – powiedział rolnik (…), który w środę wraz z ok. stu innymi pikietował w Zielonej na drodze Lublin-Biłgoraj. Rolnik nie ma pensji, żyje z tego, co sprzeda – tłumaczył. – Tymczasem ceny na jego produkty są niskie; […]

Ksiądz Dominik Maj- wspomnienia Danuty Hanaj

Ksiądz Dominik Maj- wspomnienia. Choć miałam tylko 7 lat gdy pierwszy raz spotkałam Księdza Dominika , zapamiętałam go jako niezwykłego człowieka, pełnego dobroci, szacunku dla ludzi, sprawiedliwego, ciepłego. Dla mnie do dzisiaj wzór człowieka . Moim cichym marzeniem od zawsze było, aby Ksiądz Maj została powołany do grona świętych, gdyż w pełni na to zasługuje. […]

Krwawe represje

Krwawe represje – tylko tak można nazwać to co się działo w pamiętnym grudniu 81-go. W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na […]

Jak obchodzimy Święto Niepodległości

Filmy, zdjęcia z obchodów Święta Niepodległości. W miarę napływu będziemy zamieszczać własne i nadesłane materiały. Na początek najbliższe, czyli film z obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Bychawie Z programu obchodów: 11.15 – okolicznościowe przemówienie Burmistrza Bychawy, złożenie wieńców pod pomnikiem. https://youtu.be/SEYvINum3-A Marsz Niepodległości Warszawa 2016 Największa manifestacja patriotyczno-narodowa w Europie. Marsz pod hasłem: „Polska […]

W listopadzie

W listopadzie zazwyczaj zimno i pochmurnie. Nie dotyczy to całego miesiąca. A biorąc pod uwagę wydarzenia miesiąca możemy z pewnością stwierdzić, że nie musi być gorąco, by odczuć ciepło w sercu. Jutro Narodowe Święto Niepodległości. Postaramy się jutro więcej zamieścić. (Czekamy na zdjęcia i kilka słów.) W Zaraszowie jeszcze więcej wydarzeń. Na FB Szkoła Podstawowa […]