Siatkówka powróci do alei i nie tylko siatkówka.
Siatkówka powróci do alei
Poznajecie to zdjęcie? Niewielu już pamięta, że w alei kasztanowej były rozgrywane mecze siatkówki.

Mamy przykład, że nie słowa, a czyny zmieniają świat. A w tym przypadku naszą okolicę.

Nasze Panie Sołtys Joanna Baran i Radna Anna Pawlas we współpracy z OSP Zaraszów i Małgorzatą Olechowską przygotowały i zgłosiły projekt do konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. I tym samym zdobyli dla nas 7 000 PLN na kino letnie i boisko do siatkówki. Niebawem można będzie zwiększyć tą kwotę. Szczegóły wkrótce.

Aktualizacja:
Nazwa projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej
Główny cel projektu
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie
Wieś Zaraszów liczy ok. 250 mieszkańców, położona jest w gminie Bychawa (Powiat Lubelski). Jedyną instytucją publiczną w miejscowości jest szkoła podstawowa. Poza tym brak jest obiektów typu: świetlica wiejska, remiza OSP. Z tego względu ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych. Powoduje to narastanie barier w kontaktach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży (począwszy od roczników gimnazjalnych- brak miejsca do spotkań z rówieśnikami zwłaszcza w okresie wakacyjny) oraz rodzin osiedlających się jako nowi mieszkańcy. Wpływa to niekorzystnie na aktywność społeczną mieszkańców-brak wspólnych inicjatyw, dbania o przestrzeń publiczną.
Zaproponowane w projekcie miejsce do zagospodarowania to przestrzeń publiczna, która jest miejscem bardzo ważnym pod względem historii miejscowości. W latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie, z którego do dziś pozostała niewielka aleja kasztanowa prowadząca kiedyś do dworu i tak zwane drzewo cierniowe (glediczja trójcierniowa). . Niestety ciekawa historia tego miejsca ulega zapomnieniu a teren jest zaniedbany (dziko rosnące krzewy, składowiska śmieci). Realizowane od czasu do czasu akcje sprzątania nie dają rezultatu – brak zagospodarowania na konkretny cel sprzyja jego powolnej degradacji.
Mając na uwadze powyższe w niniejszym wniosku postanowiono ubiegać się o grant, dzięki któremu byłaby możliwość uporządkowania i zagospodarowania alei kasztanowej i utworzenia w niej innowacyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców: letniego kina oraz boiska do piłki plażowej. Konieczność wkładu własnego w postaci pracy własnej mieszkańców przy porządkowaniu miejsca i dostosowaniu go do nowych funkcji pozwoli na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. Wspólny cel – organizacja atrakcyjnego miejsca na wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych zintegruje mieszkańców i wzmocni poczucie więzi i wspólnoty.
Zagospodarowanie miejsca związanego z zapomnianą już przez wielu historią miejscowości pomoże na przywrócenie pamięci o korzeniach i lokalnym dziedzictwie kulturowym. Wykonane prace pozwolą na odsłonięcie pozostałości dworskiej alei kasztanowej z XVIII i zagospodarowanie jej otoczenia, co bezpośrednio przyczyni się do zachowania dziedzictwa historycznego tego miejsca, ale też uczyni go atrakcyjnym pod względem funkcjonalności (obiekty : kino letnie i boiska to atrakcyjna oferta dla mieszkańców Zaraszowa).

Od admin. Wspaniały projekt! Dziękuję autorowi (autorom i pomysłodawcom) w imieniu mieszkańców. „Kawał dobrej roboty”!


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

4 komentarze

To masz · 29 sierpnia 2015 o 21:27

w Galeri zdjęcie z lewej jest opisane:
„od lewej z rowerem dr Janusz Milanowski, Zygmunt Dębski, Andrzej Sprawka, Wójcik imię nieznane (nauczyciel), Marian Holweg, Widomski imię nieznane (jeden z braci bliźniaków), Henryk Korona, Jan Hajduk”

A kto jest na zdjęciu z prawej? Czy to osoby z Zaraszowa?

    Admin · 29 sierpnia 2015 o 21:38

    Tak. Niebawem.

elkra · 30 sierpnia 2015 o 11:33

Gratuluję Dziewczyny:)

marysia · 19 października 2015 o 15:01

powodzenia w realizacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *