Czesław Baran – karta powołania

Czesław Baran ur. 15.07.1910 r. Syn Michała z Zaraszowa, ps. ”Bakutil”, jako żołnierz brał udział w wojnie obronnej 1939 r., w czasie której dostał się do niewoli niemieckiej (gafangennumer-4166, Lager-Bezeidinung: Stalag II B, Deutschland, majątek, w którym wykonywał pracę niewolniczą; bei Schwarz Gellin uber Neustettin). Powrócił w marcu 1942r. Jesienią …

Fraszka o Zaraszowie

Choć po Dworze ślad zaginął to słuch o nim nie przeminął… Bo w Kasztanach, tu w Alei wiele imprez po kolei.   Pamiętamy o rodakach, naszych przodkach i dzieciakach… Są pikniki i festyny…Czas to spotkań dla rodziny!!!   Są konkursy i muzyka, bardzo różna tematyka. Straż w działaniach nas wspomaga …