Aleja.

Aleja, w latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie. A to jest pierwowzór, oryginał alei kasztanowej, nie wiem czy opatentowana aleja czy park, ale jak czas dowiódł pomysł był dobry. Niestety nasz park odrobinę podupadł, ale może ktoś kiedyś, może dziedzic wróci?

alej alej alej alej alej aleja-12 alej alej alej alej alej alejapulawy alej alej alej aleja alej aleja aleja-44 aleja-45 alej alej alej alej alej alej alej alej aleja

Obecnie dzięki Naszym Paniom: -Sołtys Joannie Baran i Radnej Annie Pawlas we współpracy z OSP Zaraszów i Małgorzatą Olechowską przygotowały i zgłosiły projekt do konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. I tym samym zdobyli dla nas 7 000 PLN na kino letnie i boisko do siatkówki. Niebawem można będzie zwiększyć tą kwotę. Szczegóły wkrótce.
– Nazwa projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej
Główny cel projektu.
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej. Więcej na temat.

Aleja.
Oceń bez logowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aleja, w

Aleja, w latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie.
aleja, w
A to jest pierwowzór, oryginał alei kasztanowej, nie wiem czy opatentowana aleja czy park, ale jak czas dowiódł pomysł dobry. Niestety nasz park odrobinę podupadł, ale może ktoś kiedyś, może dziedzic wróci? Tak czy inaczej, jest to zapowiedź
do serii zdjęciowej, nowej galerii. Nazwy jeszcze niema. Może jakieś propozycje? Link do alei w krajobrazach.

aleja-66 aleja-64 aleja-63 aleja-60 aleja-59 aleja-54 aleja-53 aleja-48 aleja-47 aleja-45 aleja-44 aleja-43 aleja-42 aleja-38 aleja-35 aleja-34 aleja-30 aleja-29 aleja-25 aleja-18 aleja-17 aleja-15 aleja-13 aleja-12 aleja-11 aleja-6 aleja-5 aleja-2 aleja-1 aleja100

Czartoryscy herbu Pogoń Litewska byli jednym z najbardziej znaczących i wpływowych rodów magnackich Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W XVIII w. odgrywali dominującą rolę na arenie politycznej, społecznej i kulturalnej kraju. Po utracie niepodległości przez Polskę skupili swe wysiłki na wspieraniu działań narodowowyzwoleńczych i podtrzymywaniu ducha narodowego.
Miejscem, które na trwałe wpisało się w dzieje rodu książąt Czartoryskich, były Puławy. Na przełomie XVIII i XIX wieku miejsce to stało się dominującym ośrodkiem polskiej kultury, w którym kwitła literatura, sztuka, muzyka i teatr, kultywowano tradycje narodowe i podtrzymywano pamięć o czasach świetności Rzeczypospolitej. Zrodzone wówczas ideały znajdują kontynuację wśród przedstawicieli rodu aż po dzień dzisiejszy. Świadectwem podtrzymywania szlachetnych tradycji jest powstałe pod auspicjami rodziny książęcej Muzeum Czartoryskich w Puławach. Odwołuje się ono do działalności muzealniczej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej – spiritus movens pierwszego polskiego muzeum (Świątynia Sybilli – 1801 r., Dom Gotycki – inauguracja w 1809 r., oficjalne otwarcie w 1811 r.).

Aleja, w
Oceń bez logowania

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *